Prezentacja dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu