Otoczenie prawne ochrony prawnej w Polsce i w Niemczech