Paweł Koszorek - Guy Carpenter – który opowiadając o zarządzanie ryzykiem online przestawił nowe rozwiązanie biznesowe w postaci aukcji internetowej pojemności reasekuracyjnych