Michał Wyczałek – Geomatic, Instytut Geodezji i Kartografii - który zaprezentował możliwości wykorzystania danych satelitarnych i lotniczych w szacowaniu szkód m.in. w ryzykach katastroficznych, budownictwie czy rolnictwie