Simon Dufour – Head of Innovation Team w Munich Re - który przestawił rolę reasekuracji w obecnym systemie innowacji