Dr Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który omówił możliwości i sprzeczności wynikające z wykorzystania danych przez zakłady ubezpieczeń przez pryzmat ubezpieczeń rolnych