8. Pawel Zagaj - Jak Rzecznik Finansowy postrzega zmiany na rynku polskim po wejściu w życie nowych regulacji