6. Piotr Radziszewski - Status prac nad wdrożeniem dyrektywy IDD na rynku polskim