4. Marek Pilc - Wyzwania i szanse w procesie dystrybucji ubezpieczeń