znaczenie rehabilitacji w ograniczaniu niepełnosprawności