22
06.10
09
06.10

Solvency II a reasekuracja

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała kolejne seminarium wokół problematyki reasekuracyjnej. Tym razem nosiło ono tytuł „Solvency II a reasekuracja”. Było to kolejne spotkanie z cyklu corocznych seminariów reasekuracyjnych.

08
06.10

Proces przed-aplikacyjny modeli wewnętrznych

Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z firmą Deloitte zorganizowała 1 czerwca br. seminarium pt: „ Proces przed-aplikacyjny modeli wewnętrznych – ostateczna propozycja CEIOPS. Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla nadzoru i publiczna”.

26
05.10

III filar – receptą na wyższą emeryturę

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała konferencję pt. „III filar – recepta na wyższą emeryturę”. Sala Lustrzana Pałacu Staszica (siedziba Polskiej Akademii Nauk) zgromadziła przedstawicieli zarówno środowiska akademickiego, rynku ubezpieczeń, jak również administracji państwowej.

21
04.10
09
04.10
09
04.10

Risk Forum – III edycja

Trzecia edycja konferencji RISK FORUM za nami. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej i ekspertów zajmujących się ryzykiem w instytucjach finansowych bankach, zakładach ubezpieczeń oraz firmach leasingowych.

22
03.10

PIU na konferencji o rynku medycznym

17 marca odbyła się w Warszawie konferencja „HealthMEEX 2009/2010 – Rynek Medyczny – Wydarzenia i perspektywy 2009/2010” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Medford Healthcare Solutions oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

15
03.10
01
02.10

Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych

Przedstawiciele rządu oraz uczelni wyższych, głównie z działów kadr organizujących praktyki i staże dla studentów, a także reprezentanci banków i ubezpieczycieli wzięli udział w konferencji Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pt.: „Praktyki i staże w bankach i instytucjach finansowych dla studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość (w tym bankowość i ubezpieczenia) na podstawie wybranych przykładów”.