07
12.11
01
12.11
26
10.11

III Kongres Bancassurance

Około 180 osób zgromadził III kongres bancassurance, który odbył się w dniach 20-21 października w hotelu Holiday Inn w Józefowie. Organizatorami przedsięwzięcia były Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich.

13
10.11
13
10.11

Współpraca szansą na lepszą pomoc dla poszkodowanych

Pomiędzy Instytucjami publicznymi, odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe oraz ubezpieczycielami, powinna następować intensywna wymiana informacji o ewentualnych zagrożeniach żywiołami. Dzięki temu szybciej i skuteczniej udzielana będzie pomoc poszkodowanym.

19
09.11

Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu

Ponad 300 osób zgromadziła konferencja pt. „Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych”. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

27
06.11
19
05.11
17
05.11
19
04.11