List od Pana Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego