Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń. Wszystkie poniższe dane pochodzą z raportów Komisji Nadzoru Finansowego lub z opracowań własnych PIU.

Ubezpieczenia na życie - składka przypisana brutto (mld zł)

Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe - składka przypisana brutto (mld zł)

OC komunikacyjne - składka przypisana brutto (mld zł)

Autocasco - składka przypisana brutto (mld zł)

Ubezpieczenia na życie - świadczenia wypłacone brutto (mld zł)

Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe - odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (mld zł)

OC komunikacyjne - odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (mld zł)

Autocasco - odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (mld zł)

Ubezpieczenia na życie - wynik finansowy netto (mld zł)

Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe - wynik finansowy netto (mld zł)