Pismo KNF, akceptujące metodykę stworzoną przez PIU