Metodyka wyliczania wymogu SCR dla ryzyka pożaru opracowana przez grupę ekspertów PIU