- bezpieczeństwu ruchu drogowego i zapowiedzi raportu PIU w tej kwestii