porozumienie pomiędzy Prezesem UOKiK a Polską Izbą Ubezpieczeń.