DEKLARACJA WKŁADU POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW W POWSTANIE OPRACOWANIA ZBIOROWEGO