Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? - Piotr Czublun