Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC za szkody osobowe – analiza regulacyjna - Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW