Ekonomiczne skutki stanowienia prawa w ubezpieczeniach - prof. dr hab. Michał Romanowski