20 marca br. w siedzibie Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyło się otwarte posiedzenie Podkomisji Ubezpieczeń Finansowych. Wydarzenie to przygotowane zostało wspólnie z Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów w związku z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem wzorów zobowiązania gwaranta składanego jako zabezpieczenie w operacjach celnych. Dedykowane ono było w szczególności pracownikom zakładów ubezpieczeń i reasekuracji odpowiedzialnym za prowadzenie gwarancji i zobowiązań zapłaty długu celnego. Przeprowadzone przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów wystąpienia dotyczyły:

Materiały omawiane podczas otwartego posiedzenia dostępne są poniżej:

Prezentacje z posiedzenia