Pobierz: Formularz wspólnego oświadczenia – wersja polska

Pobierz: Formularz wspólnego oświadczenia – wersja angielska

Przydarzyła Ci się stłuczka? Zastanawiasz się czy musisz wezwać policję? Nie chcesz tracić czasu?

Formularz Wspólnego Oświadczenia jest akceptowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także przez ubezpieczycieli w Polsce. W zdecydowanej większości przypadków wzywanie policji na miejsce zdarzenia nie jest konieczne. Do załatwienia wszystkich formalności wystarczy wypełniony poniższy formularz. Warto wozić ten druk w samochodzie. Jeżeli przytrafi Ci się stłuczka, zyskujesz, bo:

– oszczędzasz czas, na miejsce zdarzenia nie musisz wzywać policji
– nie musisz mieć żadnej specjalistycznej wiedzy, formularz zawiera dokładne wyjaśnienia
– szybciej załatwisz sprawę z ubezpieczycielem i szybciej otrzymasz należne odszkodowanie

Pamiętaj, że jeżeli w zdarzeniu drogowym ktokolwiek ucierpiał, masz obowiązek wezwać policję. Ponadto rekomendujemy wezwanie policji, gdy:

– uczestnik zdarzenia nie ma przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia polisy OC
– mamy podejrzenia, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu
– uczestnik zdarzenia jest obcokrajowcem
– auta są poważnie uszkodzone
– żaden z uczestników nie przyznaje się do winy lub okoliczności wypadku nie są jasne
– uczestnik uciekł z miejsca zdarzenia

Dzięki ubezpieczeniu, ochroną obejmujemy nie tylko samochody czy mieszkania, ale także środki płatnicze – np. karty kredytowe. Ubezpieczenie finansowe ma zastosowanie w wypadku zgubienia lub kradzieży karty. Produkty te mają także zastosowanie przy udzielaniu wszelkiego rodzaju kredytów – od konsumpcyjnych po hipoteczne. W przypadku gdy ubezpieczony nie jest w stanie spłacać kredytu – np. z powodu trwałej niezdolności do pracy – raty spłacane są dzięki pieniądzom z ubezpieczenia.

 

Po co ubezpieczenie

 

Ukradziono nam dokumenty lub karty płatnicze – taka sytuacja może zdarzyć się każdemu. Każdemu może się także przytrafić nieszczęśliwy wypadek, przez który straci zdolność do pracy. Jak wtedy spłacać kredyt, który niedawno zaciągnęliśmy? Temu właśnie służą polisy chroniące nasze finanse. Na rynku znajdziemy znajdziemy zarówno produkty chroniące nas przed kradzieżą karty kredytowej, jak i polisy zabezpieczające nasz kredyt przed skutkami bezrobocia czy też utraty zdolności do pracy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie karty kredytowej banki proponują nam natychmiast po podpisaniu umowy o korzystanie z tej karty. Składka za ubezpieczenie jest najczęściej bardzo niska. Należy dokładnie przeczytać warunki umowy, aby przekonać się, czy zakres ochrony na karcie nam odpowiada. W przypadku ubezpieczenia kredytu (także tego na karcie), należy dokładnie zapoznać się z tzw. wyłączeniami, czyli np. powodami utraty pracy, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.


W trakcie umowy

 

Składka za ubezpieczenie karty płatniczej albo kredytu najczęściej pobierana jest bezpośrednio z naszego rachunku bankowego. Ma to tę zaletę, że nie musimy na bieżąco pamiętać o opłacaniu składek. Do kart dokładane są prócz ubezpieczenia samej karty, także produkty NNW czy też ubezpieczenie turystyczne. Zapoznajmy się więc z umową, bo być może nie będzie potrzeby wykupywania dodatkowego ubezpieczenia turystycznego na wakacje.


Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku utraty karty kredytowej w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić bank. Bank zastrzeże kartę i w ten sposób szkoda nie będzie się powiększać. Najczęściej nie musimy także powiadamiać ubezpieczyciela – wszystko odbywa się na linii bank-ubezpieczyciel. Podobnie jest zazwyczaj w przypadku polis dotyczących kredytów. Po zawiadomieniu banku, nasz kredyt powinien „spłacać się sam” przy użyciu ubezpieczenia. W zależności od umowy jaką podpisaliśmy, z polisy pokrytych zostanie kilka, kilkanaście rat, bądź nawet cały kredyt.

 

Pieniądze na emeryturę odkłada każdy z nas i to już od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej. Środki z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego nie zapewnią nam na emeryturze takiego standardu życia, jaki mieliśmy, pracując zawodowo. Dlatego o tym, by zabezpieczyć swoją emeryturę, warto pomyśleć już na początku kariery zawodowej. Powód jest prosty: im dłuższy czas oszczędzania, tym większy komfort życia w przyszłości. Ponadto, jeżeli zaczniemy odkładać pieniądze odpowiednio wcześnie, oszczędności nie staną się dla nas dużym wyrzeczeniem – w zupełności wystarczy wówczas przeznaczyć na ten cel nawet 200 zł miesięcznie. Takie dobrowolne „doubezpieczenie się” nosi nazwę III filara.

 

Po co ubezpieczenie

 

To, co nazywamy trzecim filarem, jest w istocie dobrowolnym i dodatkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Pierwsze dwa filary – ZUS oraz OFE – są obowiązkowe. Form dodatkowego oszczędzania jest wiele a wybór odpowiedniego modelu zależy wyłącznie od nas samych. Jedną z metod systematycznego oszczędzania jest polisa na życie. Ma ona taką zaletę, że prócz dodatkowych środków na emeryturę, gwarantuje także ochronę w wypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeżeli zamierzamy oszczędzać (co jest najlepszym wyborem) długoterminowo, odpowiednim dla nas produktem będzie polisa inwestycyjna. Możemy też zdecydować się na ubezpieczenie z większą częścią ochronną a mniejszą inwestycyjną, jeśli bardziej zależy nam na bezpieczeństwie naszych bliskich. Ubezpieczenia inwestycyjne powiązane są różnego rodzaju funduszami kapitałowymi. Towarzystwa dają nam wybór – czy chcemy opłacić składkę jednorazowo, czy też chcemy płacić regularnie. Do wyboru mamy także co najmniej kilkanaście (często kilkadziesiąt) funduszy, dzięki którym możemy pomnażać pieniądze na polisie.

 

W trakcie umowy

 

Większość towarzystw daje nam możliwość częstej zmiany instrumentów, w które lokujemy nasze pieniądze. Krótko mówiąc – w każdym momencie mamy pełną kontrolę nad tym, jak duże ryzyko przyjmujemy i jak wysokie zyski możemy osiągnąć. Najczęściej kilkanaście razy w ciągu roku za darmo możemy zmieniać fundusze, odpowiedzialne za pomnażanie naszych pieniędzy. Jeżeli wybraliśmy opcję ze składką regularną – pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek. Jeżeli zdecydowaliśmy się na składkę jednorazową – zawsze możemy dopłacić dodatkowe pieniądze do naszej polisy.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli zdecydujemy, że pieniądze z polisy są nam niezbędnie potrzebne (przejście na emeryturę, większe wydatki), możemy zakończyć umowę. Zanim jednak się na to zdecydujemy, sprawdźmy jaka jest wartość wykupu polisy – innymi słowy ile w danym momencie dostaniemy pieniędzy. Nie warto rezygnować z umowy po okresie np. 5 lat. Może się bowiem wówczas zdarzyć, że otrzymamy mniej pieniędzy niż wpłaciliśmy składek. Pamiętajmy, że w wypadku naszej śmierci, na odszkodowanie może też liczyć nasza rodzina.

 

Po co ubezpieczenie

 

Zadaniem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie Twojemu dziecku spokojnego startu w dorosłe życie. Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy, gdy nasze dziecko jest jeszcze małe. Wypłata następuje, wtedy gdy zdecydujemy – najczęściej w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, rozpoczęcia bądź ukończenia studiów. Pamiętajmy o jednym – pieniądze, które odkładamy na polisie, przez cały czas pracują. Im wcześniej pomyślimy więc o polisie dla dziecka, tym więcej pieniędzy dostanie ono w momencie zakończenia umowy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Gdy wybierzemy już moment, w którym chcemy podpisać umowę, musimy zdecydować, kiedy dziecko otrzyma pieniądze. Składkę możemy płacić na wiele różnych sposobów – jednorazowo bądź regularnie, np. co miesiąc albo co kwartał. Sprawdźmy, co oprócz pieniędzy dla dziecka zapewnia nam ubezpieczenie posagowe. Wiele towarzystw oferuje np. renty dla dziecka w wypadku śmierci rodzica, a także renty dla dziecka, jeżeli to ono dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

W trakcie umowy

 

Pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek. Jeżeli zdecydowałeś się na opcję ze składką jednorazową, a po jakimś czasie zdecydujesz, że chciałbyś zainwestować więcej w przyszłość swojego dziecka, towarzystwo raczej nie będzie stwarzać trudności. Istnieje możliwość dopłacania do polisy w późniejszym terminie, mimo że zdecydowaliśmy się na produkt ze składką jednorazową.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Po przekroczeniu przez dziecko wieku przewidzianego w umowie (np. 18 lub 25 lat), przysługuje mu określone w umowie świadczenie. Kwota ta może zostać wypłacona jednorazowo lub pieniądze będą wypłacane w transzach, np. w formie miesięcznej renty. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by twoje dziecko kontynuowało współpracę z ubezpieczycielem. Zgromadzony kapitał może posłużyć do założenia polisy inwestycyjnej bądź ochronnej.

 

Po co ubezpieczenie

 

Decydując się na polisę chroniącą dom lub mieszkanie, chronimy nie tylko mury czy ściany budynku, ale także wszystko, co znajduje się wewnątrz mieszkania. Polisa mieszkaniowa gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania mieszkania czy zniszczeń spowodowanych spięciem elektrycznym. Jeżeli mieszkamy na terenach szczególnie zagrożonych żywiołami, warto pomyśleć o polisie chroniącej nas przed skutkami powodzi, silnych opadów czy silnych wiatrów. Do polis mieszkaniowych dołączane są także często usługi assistance, takie jak wizyta ślusarza czy hydraulika.

 

Jak się ubezpieczać

 

Do wyboru mamy kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne oferty bardzo się od siebie różnią. Nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia. Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, przeczytajmy dokładnie jej treść i sprawdźmy czy polisa chroni tak jakbyśmy sobie tego życzyli.

Zanim ubezpieczymy dom czy mieszkanie, zastanówmy się, na jaką sumę chcemy się ubezpieczyć. Suma ubezpieczenia to kluczowe pojęcie występujące w umowie. Określa ono maksymalną wielkość odszkodowania, jaką możemy otrzymać w przypadku szkody.

Na polskim rynku pojawiły się już tzw. polisy all-risks. W takim ubezpieczeniu nie znajdziemy wyszczególnienia ryzyk, przed którymi jesteśmy chronieni. Polisa ta, jak sama nazwa wskazuje, chroni nas przed wszystkimi ryzykami, z wyjątkiem tych, które SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE W UMOWIE. Ich spis znajdziemy w rozdziale „Wyłączenia”.

 

W trakcie umowy

 

Składkę za ubezpieczenie płacimy jednorazowo lub w ratach. Okres umowy to najczęściej jeden rok. Pamiętajmy o wszystkich przedmiotach, które najczęściej wyłączone są z zakresu odpowiedzialności w umowach ubezpieczenia. Należą do nich m.in. pozostawiona w domu gotówka, czeki, karty kredytowe. Wyjeżdżając na dłuższy czas z domu zadbajmy o to, by przedmioty te zostały odpowiednio zabezpieczone. Pamiętajmy o tym, że posiadanie ubezpieczenia nie zwalnia nas z odpowiedniego dbania o własne mieszkanie. Ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania, jeśli do szkody dojdzie w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.


Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Gdy zawiadomimy ubezpieczyciela o szkodzie, ten skieruje do nas rzeczoznawcę, w celu ustalenia wartości szkód. By zgłosić szkodę, nie musimy fatygować się do oddziału zakładu. Wystarczy telefon, a w przypadku niektórych zakładów także e-mail. Niektórzy klienci zastanawiają się, czy do czasu pojawienia się rzeczoznawcy powinni pozostawić mieszkanie w takim stanie, w jakim było ono bezpośrednio po szkodzie. Dotyczy to głównie zalania czy też pożaru. Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne sporządzenie dokumentacji — czyli zrobienie zdjęć zniszczonego czy też okradzionego mieszkania. Taka dokumentacja bardzo skraca drogę do odszkodowania.

 

 

Po co ubezpieczenie

 

Nieprzewidziane i nagłe wydarzenia mogą zepsuć cały urlop. Podczas wakacji zdarzają się kradzieże, zniszczenie lub zgubienie bagażu, zniszczenie sprzętu turystycznego czy wreszcie nagłe choroby. Może też zdarzyć się tak, że w ostatniej chwili będziemy zmuszeni odwołać rezerwację hotelu lub bilet lotniczy. Od wszystkich tego typu wypadków chroni nas polisa turystyczna. Za niewielką cenę mamy gwarancję, że ubezpieczyciel zwróci nam koszty pomocy lekarskiej


Jak się ubezpieczać

 

Do wyboru mamy kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych. Polisę możemy kupić u pośrednika, jak również przez telefon i Internet. Sama transakcja zajmie nam kilka minut, ale pamiętajmy, że najpierw trzeba przeczytać dokładnie umowę. Ważne jest to przede wszystkim wtedy, gdy wybieramy się do kraju spoza Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania możemy zadać konsultantowi towarzystwa. Dostępne na rynku ubezpieczenia możemy podzielić na indywidualne lub grupowe. To pierwsze powinniśmy wybrać, gdy podróżujemy samodzielnie. Za pomocą tych drugich ubezpieczymy nie tylko siebie, ale także rodzinę, z którą wybieramy się na wakacje. Składkę płaci się przeważnie jednorazowo.

 

W trakcie umowy

 

Pamiętajmy, że w przypadku zgłaszania szkody będziemy musieli podać numer polisy. Warto mieć więc ten numer zawsze zanotowany. Wiele zakładów wysyła za pomocą SMS na nasz telefon komórkowy potwierdzenie zawarcia polisy wraz z jej numerem. Wystarczy po prostu nie kasować tej wiadomości. Zanotujmy także numer na infolinię ubezpieczyciela. Mamy wtedy pewność, że wszelką pomoc uzyskamy od ręki.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Szkodę możemy bez żadnego problemu zgłosić telefonicznie. Pamiętajmy, że duża część zakładów ubezpieczeń działających w Polsce to część dużych europejskich organizacji. Dlatego możemy mieć pewność, że pomoc otrzymamy niezależnie od tego, czy podróżujemy po kraju czy też jesteśmy zagranicą. Pamiętajmy także, by już przed wyjazdem dowiedzieć się, jaką procedurę zgłaszania szkody stosuje nasz ubezpieczyciel i jakich dokumentów będzie od nas wymagał.

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na dobrowolne i obowiązkowe. Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie ubezpieczenia OC.  Takie ubezpieczenie gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z naszej winy. OC z jednej strony gwarantuje nam, że za szkodę nie będziemy musieli płacić z własnej kieszeni, a z drugiej strony ofiara wypadku ma pewność, że otrzyma pieniądze.

Wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym
Wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym (wersja polsko-angielska)

Dowiedz się, czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Warto pamiętać, że nie do każdej kolizji drogowej jesteśmy zobowiązani wzywać policję. Jeżeli nie ma wątpliwości co do tego kto spowodował wypadek, często wystarczy wypełnienie wspólnego oświadczenia o wypadku. Ubezpieczenie OC chroni więc i ofiarę wypadku i jego sprawcę. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC nie uchroni nas przed skutkami kradzieży naszego samochodu. Z OC nie naprawimy też własnego auta, jeśli jesteśmy winni wypadku. Ochronę ubezpieczeniową w takich wypadkach zapewni ubezpieczenie autocasco. Obecnie w Polsce takie ubezpieczenie posiada 1/4 kierowców. Ubezpieczenie autocasco objemuje skutki takich zdarzeń, jak kradzież czy wypadek. Dzięki tej polisie mamy także pewność, że dostaniemy odszkodowanie np. w przypadku aktów wandalizmu – porysowania lakieru, wybicia szyb. Ubezpieczenie chroni nas także przed skutkami żywiołów, przede wszystkim gradu, silnego wiatru oraz ulewnego deszczu.


PIU: wystandaryzowany wzór zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego
Zasady stosowania wzoru zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego
Wytyczne Insurance Europe co do zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia do użytku transgranicznego
Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia sportowe bądź sportowo-rekreacyjne zapewniają ochronę wszystkim tym, którzy są szczególnie narażeni na kontuzje związane z uprawianiem sportu. Towarzystwa ubezpieczeniowe często obejmują ochroną związaną z uprawianiem sportu w ramach zwykłej polisy turystycznej. Często nie dotyczy to jednak sportu zawodowego ani amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych czy szczególnie niebezpiecznych. Polisa dla sportowca może być sprzedawana indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego (drużyny, związki sportowe).


 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie dla sportowców oferuje większość zakładów ubezpieczeń. Zanim podejmiemy decyzję, jaki produkt wybrać, prześledźmy dokładnie umowę ubezpieczenia. Produkt jaki wybierzemy powinien być bowiem ściśle dopasowany do tego, jaki rodzaj sportu uprawiamy wyczynowo, bądź też jaki rodzaj sportów ekstremalnych mamy zamiar uprawiać np. podczas wakacji. Prześledźmy więc uważnie, jaki jest zakres odpowiedzialności towarzystw przy poszczególnych produktach. Zwróćmy też uwagę na sumę ubezpieczenia.

 


W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest na taki okres, na jaki zażyczy sobie klient. Jeśli np. wybieramy się na dwutygodniowe wakacje, na których mamy zamiar uprawiać sporty ekstremalne, umowę zawieramy tylko na te dwa tygodnie. Składkę w takim wypadku płaci się najczęściej jednorazowo. Jeśli niebezpieczne sporty uprawiamy na co dzień – umowę zawrzemy na dłuższy okres. Jeśli w trakcie umowy ubezpieczenia zajdą jakiekolwiek okoliczności, mogące wpływać na prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody, powinniśmy o tym powiadomić zakład ubezpieczeń.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia – wówczas dowiemy się ile czasu daje nam firma ubezpieczeniowa na zgłoszenie szkody. W OWU zapisane jest także, za co zakład ponosi odpowiedzialność. W przypadku naszej kontuzji, odpowiedzialność zakładu nie musi kończyć się tylko na wypłacie jednorazowego odszkodowania. W zaawansowanych produktach dla sportowców, zakład bierze na siebie odpowiedzialność także w przypadku konieczności zwrotów kosztów leczenia, rehabilitacji, wypłaty renty wskutek inwalidztwa czy odszkodowania za zniszczony sprzęt sportowy.