Materiały i przewodnik

 • Jaki wkład w gospodarkę wnoszą ubezpieczyciele? Jak sobie wyobrazić tę wielkość?

  To aż 2 proc. PKB, czyli tyle, ile Polska wydaje przez dwa lata na kształcenie studentów.

  #dziekiubezpieczeniom

 • Ubezpieczyciele tworzą 225 tys. etatów we wszystkich branżach. To jeden z mierników wpływu ubezpieczeń na polską gospodarkę. Miejsca pracy, tworzona wartość dodana brutto oraz zwiększone dochody gospodarstw domowych pokazują, jak #dziekiubezpieczeniom zmieniają się Polska i Polacy.

  W branży samochodowej ubezpieczyciele tworzą prawie 71 tys. miejsc pracy, 7,9 mld zł wartości dodanej. Dochody gospodarstw domowych zwiększają się o 2,66 mld zł.

 • Wiecie, ile osób mieszka w Częstochowie? To tyle, ile jest miejsc pracy #dziekiubezpieczeniom w polskiej gospodarce!

 • Ubezpieczyciele tworzą 225 tys. etatów we wszystkich branżach. To jeden z mierników wpływu ubezpieczeń na polską gospodarkę. Miejsca pracy, tworzona wartość dodana brutto oraz zwiększone dochody gospodarstw domowych pokazują, jak #dziekiubezpieczeniom zmieniają się Polska i Polacy.

  W branży samochodowej ubezpieczyciele tworzą prawie 71 tys. miejsc pracy, 7,9 mld zł wartości dodanej. Dochody gospodarstw domowych zwiększają się o 2,66 mld zł.

 • Ubezpieczyciele wpływają pośrednio na inne gałęzie gospodarki, ponieważ wypłacają świadczenia i odszkodowania, a także – jak inne branże – dokonują zakupów u swoich dostawców.

  #dziekiubezpieczeniom 32 tys. osób ma pracę w przemyśle, a dochody gospodarstw domowych rosną 1,43 mld zł. Łącznie ubezpieczyciele tworzą 225 tys. etatów we wszystkich branżach.

 • #dziekiubezpieczeniom 32 tys. osób ma pracę w transporcie i logistyce. Dochody gospodarstw domowych są większe o 705 mln zł.

 • Branża ubezpieczeniowa pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy, bogacenie się społeczeństwa oraz powstawanie nowych miejsc pracy.

  12 tys. osób ma pracę w nieruchomościach i finansach #dziekiubezpieczeniom

 • Firmy ubezpieczeniowe przez własne inwestycje i wypłacane odszkodowania wspierają rozwój takich branż jak finanse czy nieruchomości i ochrona zdrowia.

  #Dziekiubezpieczeniom 6 tys. osób ma pracę w ochronie zdrowia.

 • Ubezpieczenia to fundament bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego Polski. Nie tylko chronią i stabilizują, lecz także umożliwiają rozwój – gospodarki, firm, jednostek. #Dziekiubepzieczeniom bogacimy się. Nasze dochody wzrosły o 12,2 mld zł.

 • Jaka jest rola ubezpieczeń w gospodarce? Obejrzyjcie i udostępniajcie film
  #dziekiubezpieczeniom

 • Tylko 1/10 Polaków ma indywidualne ubezpieczenie na życie. W razie choroby, wypadku czy śmierci zabezpiecza ono ubezpieczonych oraz ich bliskich, pozwalając utrzymać standard życia nawet kilka lat po tragedii.

  Ubezpieczyciele wypłacili 18,3 mld świadczeń z ubezpieczeń na życie w 2016. To równowartość polskiej składki członkowskiej do Unii Europejskiej w 2017 r. Wypłaty otrzymało 4,5 mln osób. #dziekiubezpieczeniom

 • W Polsce ubezpieczenia majątkowe chronią ponad 10 mln mieszkań i domów, a także przedmioty takie jak telewizory czy kosztowności, które się w nich znajdują. W 2016 r. ubezpieczyciele wypłacili Polakom z tego tytułu ponad 1 mld zł. #dziekiubepzieczeniom

 • W 2010 r. skala zniszczeń po powodziach i podtopieniach była większa niż podczas powodzi w 1997 r. – przekroczyła 12,5 mld zł według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Ubezpieczyciele zlikwidowali 270 tys. szkód.

  #dziekiubepzieczeniom

 • Na polskich drogach co godzinę dochodzi do 47 kolizji. Milionom Polaków ubezpieczyciele gwarantują wypłatę odszkodowania na naprawę uszkodzonych pojazdów. Chronią też kierowców przed kosztami wynikającymi np. ze spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a poszkodowanym zapewniają finansowanie leczenia czy rehabilitacji. Ubezpieczyciele wypłacają rocznie 12 mld zł za szkody w związku z wypadkami, kolizjami i kradzieżami pojazdów. #dziekiubezpieczeniom

 • Na wizyty do niektórych lekarzy czekamy miesiącami, a na zabiegi nawet dłużej. Już ponad 2 miliony Polaków ma prywatne ubezpieczenia zdrowotne. #Dziekiubezpieczeniom korzystają z fachowej i szybkiej obsługi, mają dostęp do dobrej profilaktyki i mogą lepiej dbać o zdrowie.

 • Żyjemy coraz dłużej i dłużej będziemy na emeryturze. Oszczędzając dziś 100 zł miesięcznie, jesteśmy w stanie podnieść standard życia po przejściu na emeryturę nawet o ok. 25%. Nie liczmy wyłącznie na świadczenia od państwa, zacznijmy oszczędzać jak najwcześniej. #dziekiubezpieczeniom

 • #dziekiubezpieczeniom dzieje się znacznie więcej niż to, co wynika z ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów z klientami!

  Ubezpieczyciele prowadzą działalność prewencyjną, wspierają policję, państwową i ochotniczą straż pożarną, GOPR, TOPR oraz finansują kampanie propagujące bezpieczeństwo.

 • Jak ubezpieczenia wpływają na nasze życie – obejrzycie film.
  #dziekiubezpieczeniom

 • Ubezpieczenia wpływają na rozwój polskich firm. Nie tylko chronimy majątek firm, ale także zabezpieczamy płatności kontrahentów. Pozwalamy realizować także projekty współfinansowane przez UE czy rozpoczynać działalność biznesową na nowych, zagranicznych rynkach. W 2016 r. polscy przedsiębiorcy zabezpieczyli obrót swoich firm u ubezpieczycieli na ponad 460 mld zł, niwelując ryzyko w swojej działalności. #dziekiubezpieczeniom

 • Wraz z ekspansją zagraniczną polskich firm wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach. W 2016 r. ubezpieczyciele gwarantowali ponad 114 mld zł polskiego eksportu, zabezpieczając zarówno majątek, jak i transakcje. #dziekiubezpieczeniom

 • Z ubezpieczeniami jest łatwiej rozwijać biznes! Jak ubezpieczenia chronią przedsiębiorców?

  #dziekiubezpieczeniom

 • Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” prezentowaliśmy również podczas Kongresu 590 – obejrzycie materiał. O ubezpieczeniach mówią Jerzy Kwieciński, minister rozwoju, Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, Piotr Arak z Deloitte oraz Paweł Pytel, wiceprezes zarządu Avivy

  #dziekiubezpieczeniom