List od Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP