List od Pana Grzegorza Schreibera, sekretarza stanu ds. parlamentarnych w KPRM