8-9 maja w Sopocie w hotelu Sheraton odbył się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. W tym roku na kongresie gościło 280 osób.

Tegoroczny kongres otworzyli:

List od Pana Grzegorza Schreibera, sekretarza stanu ds. parlamentarnych w KPRM

List od Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP

Prezentacje:

Family income pension – dr Stefan Kroepfl, Zurich Insurance Company