Dowry insurance

Po co ubezpieczenie

 

Zadaniem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie Twojemu dziecku spokojnego startu w dorosłe życie. Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy, gdy nasze dziecko jest jeszcze małe. Wypłata następuje, wtedy gdy zdecydujemy – najczęściej w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, rozpoczęcia bądź ukończenia studiów. Pamiętajmy o jednym – pieniądze, które odkładamy na polisie, przez cały czas pracują. Im wcześniej pomyślimy więc o polisie dla dziecka, tym więcej pieniędzy dostanie ono w momencie zakończenia umowy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Gdy wybierzemy już moment, w którym chcemy podpisać umowę, musimy zdecydować, kiedy dziecko otrzyma pieniądze. Składkę możemy płacić na wiele różnych sposobów – jednorazowo bądź regularnie, np. co miesiąc albo co kwartał. Sprawdźmy, co oprócz pieniędzy dla dziecka zapewnia nam ubezpieczenie posagowe. Wiele towarzystw oferuje np. renty dla dziecka w wypadku śmierci rodzica, a także renty dla dziecka, jeżeli to ono dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

W trakcie umowy

 

Pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek. Jeżeli zdecydowałeś się na opcję ze składką jednorazową, a po jakimś czasie zdecydujesz, że chciałbyś zainwestować więcej w przyszłość swojego dziecka, towarzystwo raczej nie będzie stwarzać trudności. Istnieje możliwość dopłacania do polisy w późniejszym terminie, mimo że zdecydowaliśmy się na produkt ze składką jednorazową.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Po przekroczeniu przez dziecko wieku przewidzianego w umowie (np. 18 lub 25 lat), przysługuje mu określone w umowie świadczenie. Kwota ta może zostać wypłacona jednorazowo lub pieniądze będą wypłacane w transzach, np. w formie miesięcznej renty. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by twoje dziecko kontynuowało współpracę z ubezpieczycielem. Zgromadzony kapitał może posłużyć do założenia polisy inwestycyjnej bądź ochronnej.