Mandatory liability insurance

Po co ubezpieczenie

 

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W Polsce polisę OC muszą posiadać zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi. Jeżeli wykonujemy jeden z takich zawodów, możemy mieć pewność, że w razie błędu z naszej strony, nasz klient ma ochronę w postaci naszej polisy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie obejmuje szkody, jakie może ponieść nasz klient w wyniku wykonywanej przez nas działalności. Polisa chroni nas TYLKO wtedy, jeżeli szkoda ma rzeczywiście związek z wykonywanym zawodem. Dokładne zasady obowiązkowego OC zawodowego regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia. Dzięki temu mamy gwarancję, że w każdym zakładzie zawrzemy obowiązkową polisę z takim samym zakresem odpowiedzialności towarzystwa.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składkę płacimy jednorazowo bądź w ratach. Zakres odpowiedzialności towarzystwa a także sumę gwarancyjną czy też sumę ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku ubezpieczenia OC, o szkodzie zakład ubezpieczeń powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale poszkodowany. Dokładne warunki terminu zgłaszania szkody, terminy wypłaty odszkodowania regulują przepisy, w zależności od tego, jakiego zawodu bądź działalności dotyczy obowiązkowe OC. W ustawach i rozporządzeniach znajdziemy także wyłączenia, czyli zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Przepisy dotyczące każdego obowiązkowego OC zawodowego określają minimalną kwotę, na jaką podpisana jest umowa OC.