Legal protection

Po co ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia te zapewniają nam ochronę przed kosztami, jakie moglibyśmy ponieść na wszelkiego rodzaju pomoc prawną – adwokatów, radców prawnych, powołania biegłych czy wreszcie koszty postępowania sądowego. Polisa taka gwarantuje nam, że ochrony wszystkich swoich interesów (i swojej firmy) będziemy mogli bronić poprzez drogę sądową, nie ponosząc samodzielnie kosztów takich procesów. Polisa ta przydaje się nie tylko w długich i skomplikowanych sprawach sądowych, ale także w przypadku, gdy przed sądem chcemy uzyskać odszkodowanie np. od nieuczciwego kontrahenta.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej to w Polsce wciąż usługa stosunkowo mało popularna, jednak mimo to oferowana jest zarówno przez duże jak i małe specjalistyczne towarzystwa. Zanim dokonamy wyboru polisy, zastanówmy się jakiej ochrony prawnej może w przyszłości potrzebować nasza firma. Zwróćmy też uwagę na sumę ubezpieczenia – dzięki temu będziemy wiedzieć, jakiej wysokości koszty, w przypadku szkody, weźmie na siebie ubezpieczyciel. Pamiętajmy by sprawdzić, jakie terytorium (Polska czy też inne kraje) obejmuje nasze ubezpieczenie.

 

W trakcie umowy

 

Polisa zawierana jest najczęściej na rok, możemy jednak zdecydować się na polisę krótszą lub dłuższą. Jeżeli po przedstawieniu zakładowi wszystkich dokumentów i po podpisaniu umowy, zajdą jakiekolwiek nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na zwiększenie się ryzyka szkody, jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym zakład ubezpieczeń. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Jeżeli zdecydujemy się na ten drugi wariant – pamiętajmy o terminowym płaceniu składek.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia – wówczas dowiemy się ile czasu daje nam firma ubezpieczeniowa na zgłoszenie szkody. Zakład ubezpieczeń może poprosić nas o dodatkowe wyjaśnienia, związane np. z toczącym się postępowaniem sądowym. Po zawiadomieniu o szkodzie, ubezpieczyciel natychmiast szacuje, jakie koszty będzie ponosił, chroniąc nasze interesy. Pamiętajmy, że wszelkie aspekty postępowania ustalamy wspólnie z zakładem ubezpieczeń. Dzięki temu mamy możliwość np. swobodnego wyboru adwokata czy radcy prawnego.