Pension programmes

Po co ubezpieczenie

 

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to nic innego jak dodatkowa zachęta dla pracownika naszej firmy. Program ten ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi wyższej emerytury – niezależnie od tego, co uzyska z I i II filara. Koszty PPE, jakie ponosi pracodawca, są kosztami uzyskania przychodu. W grę wchodzi tu więc także korzyść podatkowa. Mimo że PPE jest programem grupowym, często każdy z pracowników ma możliwość indywidualnego opracowania swojej strategii oszczędzania. Wszystko zależy od konstrukcji wybranego PPE.

 

Jak się ubezpieczać

 

PPE są całkowicie dobrowolne. Aby w firmie powstał tego typu program, inicjatywa powinna wyjść ze strony pracodawcy. Całość umowy musi być jednak zaakceptowana przez pracowników. Kwota składek na PPE nie może przekraczać 7 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik ma jednak prawo oszczędzać na swoją emeryturę w PPE więcej niż wynosi ten limit, płacąc już z własnych środków tzw. składkę dodatkową. W przeciwieństwie do zysków z np. lokat bankowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych, pieniądze zgromadzone za pomocą PPE wolne są od tzw. podatku Belki.

 

W trakcie umowy

 

Pamiętajmy, że jeśli do programu PPE nie zdecyduje się przystąpić 100 proc. załogi firmy, nie oznacza to, że nie mogą oni dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Do PPE można przystąpić w każdej chwili, niekoniecznie od początku trwania programu. Oczywiście im dłuższy czas oszczędzania, tym większa dodatkowa emerytura. Przez cały czas trwania emerytury klient ma 100 proc. informacji zarówno na temat tego, ile obecnie pieniędzy jest na jego koncie, jak i tego, w jakie instrumenty lokowane są jego środki.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Pieniądze z PPE wypłacamy najczęściej w momencie przejścia na emeryturę. Oczywiście można inwestować dłużej, pod warunkiem, że mimo uzyskania uprawnień emerytalnych wciąż pracujemy zawodowo i tym samym nadal jesteśmy uczestnikami PPE. Pracownik sam decyduje, w jakiej formie mają być wypłacone pieniądze z programu. Wypłata może być jednorazowa (wszystkie zaoszczędzone podejmujemy od razu) lub ratalna – np. co miesiąc jako dodatek do emerytury.