Group life insurance

Po co ubezpieczenie

 

Niezależnie od tego w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie właściciele firm powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Gdy zdecydujemy się na polisę grupową w naszej firmie, mamy pewność, że rodzina poszkodowanego pracownika nie pozostanie bez środków do życia. Pracownikom z kolei, w razie i zwykłego przeziębienia i poważnej choroby możemy bez trudu za pomocą polisy zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

 

Jak się ubezpieczać

 

Do wyboru mamy wiele ofert proponowanych przez kilkadziesiąt firm. Z wyborem odpowiedniego dla naszej firmy wariantu nie powinno być więc kłopotu. Przede wszystkim sprawdźmy, czy dany zakład wystawi polisę grupową dla małej firmy. Nie każde towarzystwo ma bowiem w ofercie produkty np. tylko dla 5 osób. Po drugie zastanówmy się, jaki zakres ochrony chcemy zapewnić pracownikom. Czy ma być to tylko polisa na życie czy też np. polisa medyczna. Ostatnia ważna rzecz to suma ubezpieczenia – to ona decyduje, na jakie odszkodowanie może liczyć rodzina w wypadku śmierci pracownika.

 

W trakcie umowy

 

Musimy podjąć decyzję, w jaki sposób opłacana będzie składka. Pieniądze mogą pochodzić zarówno ze środków firmy jak i z pensji pracownika. Możliwe jest również rozwiązanie mieszane (część składki płaci pracodawca, część pracownik). Należy pamiętać, że składki opłacane przez pracodawcę mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pracownik z kolei może zdecydować, czy chce rozszerzyć swoją polisę także na członków rodziny (np. usługi medyczne dla członków rodziny). Umowę najczęściej podpisujemy na rok, oczywiście z możliwością kontynuowania. Składkę płacimy jednorazowo lub w dogodnych ratach.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli polisa obejmuje także usługi medyczne, pracownik może na bieżąco korzystać z usług lekarzy w wybranych placówkach. Koszt usługi będzie automatycznie pokryty z polisy. W przypadku poważniejszych zdarzeń, ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie z tytułu: poważnego zachorowania, wypadku przy pracy, częściowej bądź trwałej niezdolności do pracy. Wielkość odszkodowania zależy od zapisów w umowie. Rodzina ubezpieczonego otrzyma świadczenie w wypadku śmierci pracownika.