Download: Joint statement form – Polish version

Did you have a bump? Are you thinking about calling the police? You do not want to waste your time.

The Joint Statement Form is accepted in all EU countries, thus also by insurers in Poland. In a great majority of cases, calling the police to the accident site is not necessary. To complete all formalities, only the filled out form is necessary. It is worth having this form in your car. If you have a bump, you profit because:

– you save time, you do not need to call the police to the site,
– you do not need to have any specialist knowledge, the form includes detailed explanations,
– you will complete the matter with the insurer faster and you will receive the due compensation faster.

Remember! If anyone has suffered in a road event, you are obliged to call the police.
Furthermore, we recommend calling the police if:

– the road event participant does not have a driving license, registration card or of TPL policy confirmation,
– you suspect that the road event participant is under the influence of alcohol,
– the road event participant is a foreigner,
– the cars are severely damaged,
– none of the road event participants admits guilt or the accident circumstances are not clear,
– the road event participant has escaped from the site.

All of us save the money for retirement from the beginning of our careers. Unfortunately this will not provide us the same standard of living we used to have while working. therefore we should think about securing our retirement at the beginning of our careers. The reason is simple: the longer the saving lasts, the more comfortable life in the future we have. Moreover, if we set money aside in advance, these savings will not be a big problem for us- it is more than enough to save 200 PLN per month. Such voluntary ‘additional insurance’ is called a third-pillar.

 

Po co ubezpieczenie

 

To, co nazywamy trzecim filarem, jest w istocie dobrowolnym i dodatkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Pierwsze dwa filary – ZUS oraz OFE – są obowiązkowe. Form dodatkowego oszczędzania jest wiele a wybór odpowiedniego modelu zależy wyłącznie od nas samych. Jedną z metod systematycznego oszczędzania jest polisa na życie. Ma ona taką zaletę, że prócz dodatkowych środków na emeryturę, gwarantuje także ochronę w wypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

 

Jak się ubezpieczać

 

Jeżeli zamierzamy oszczędzać (co jest najlepszym wyborem) długoterminowo, odpowiednim dla nas produktem będzie polisa inwestycyjna. Możemy też zdecydować się na ubezpieczenie z większą częścią ochronną a mniejszą inwestycyjną, jeśli bardziej zależy nam na bezpieczeństwie naszych bliskich. Ubezpieczenia inwestycyjne powiązane są różnego rodzaju funduszami kapitałowymi. Towarzystwa dają nam wybór – czy chcemy opłacić składkę jednorazowo, czy też chcemy płacić regularnie. Do wyboru mamy także co najmniej kilkanaście (często kilkadziesiąt) funduszy, dzięki którym możemy pomnażać pieniądze na polisie.

 

W trakcie umowy

 

Większość towarzystw daje nam możliwość częstej zmiany instrumentów, w które lokujemy nasze pieniądze. Krótko mówiąc – w każdym momencie mamy pełną kontrolę nad tym, jak duże ryzyko przyjmujemy i jak wysokie zyski możemy osiągnąć. Najczęściej kilkanaście razy w ciągu roku za darmo możemy zmieniać fundusze, odpowiedzialne za pomnażanie naszych pieniędzy. Jeżeli wybraliśmy opcję ze składką regularną – pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek. Jeżeli zdecydowaliśmy się na składkę jednorazową – zawsze możemy dopłacić dodatkowe pieniądze do naszej polisy.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Jeżeli zdecydujemy, że pieniądze z polisy są nam niezbędnie potrzebne (przejście na emeryturę, większe wydatki), możemy zakończyć umowę. Zanim jednak się na to zdecydujemy, sprawdźmy jaka jest wartość wykupu polisy – innymi słowy ile w danym momencie dostaniemy pieniędzy. Nie warto rezygnować z umowy po okresie np. 5 lat. Może się bowiem wówczas zdarzyć, że otrzymamy mniej pieniędzy niż wpłaciliśmy składek. Pamiętajmy, że w wypadku naszej śmierci, na odszkodowanie może też liczyć nasza rodzina.

 

Po co ubezpieczenie

 

Decydując się na polisę chroniącą dom lub mieszkanie, chronimy nie tylko mury czy ściany budynku, ale także wszystko, co znajduje się wewnątrz mieszkania. Polisa mieszkaniowa gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania mieszkania czy zniszczeń spowodowanych spięciem elektrycznym. Jeżeli mieszkamy na terenach szczególnie zagrożonych żywiołami, warto pomyśleć o polisie chroniącej nas przed skutkami powodzi, silnych opadów czy silnych wiatrów. Do polis mieszkaniowych dołączane są także często usługi assistance, takie jak wizyta ślusarza czy hydraulika.

 

Jak się ubezpieczać

 

Do wyboru mamy kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne oferty bardzo się od siebie różnią. Nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia. Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, przeczytajmy dokładnie jej treść i sprawdźmy czy polisa chroni tak jakbyśmy sobie tego życzyli.

Zanim ubezpieczymy dom czy mieszkanie, zastanówmy się, na jaką sumę chcemy się ubezpieczyć. Suma ubezpieczenia to kluczowe pojęcie występujące w umowie. Określa ono maksymalną wielkość odszkodowania, jaką możemy otrzymać w przypadku szkody.

Na polskim rynku pojawiły się już tzw. polisy all-risks. W takim ubezpieczeniu nie znajdziemy wyszczególnienia ryzyk, przed którymi jesteśmy chronieni. Polisa ta, jak sama nazwa wskazuje, chroni nas przed wszystkimi ryzykami, z wyjątkiem tych, które SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE W UMOWIE. Ich spis znajdziemy w rozdziale „Wyłączenia”.

 

W trakcie umowy

 

Składkę za ubezpieczenie płacimy jednorazowo lub w ratach. Okres umowy to najczęściej jeden rok. Pamiętajmy o wszystkich przedmiotach, które najczęściej wyłączone są z zakresu odpowiedzialności w umowach ubezpieczenia. Należą do nich m.in. pozostawiona w domu gotówka, czeki, karty kredytowe. Wyjeżdżając na dłuższy czas z domu zadbajmy o to, by przedmioty te zostały odpowiednio zabezpieczone. Pamiętajmy o tym, że posiadanie ubezpieczenia nie zwalnia nas z odpowiedniego dbania o własne mieszkanie. Ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania, jeśli do szkody dojdzie w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.


Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Gdy zawiadomimy ubezpieczyciela o szkodzie, ten skieruje do nas rzeczoznawcę, w celu ustalenia wartości szkód. By zgłosić szkodę, nie musimy fatygować się do oddziału zakładu. Wystarczy telefon, a w przypadku niektórych zakładów także e-mail. Niektórzy klienci zastanawiają się, czy do czasu pojawienia się rzeczoznawcy powinni pozostawić mieszkanie w takim stanie, w jakim było ono bezpośrednio po szkodzie. Dotyczy to głównie zalania czy też pożaru. Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne sporządzenie dokumentacji — czyli zrobienie zdjęć zniszczonego czy też okradzionego mieszkania. Taka dokumentacja bardzo skraca drogę do odszkodowania.

 

 

Po co ubezpieczenie

 

Nieprzewidziane i nagłe wydarzenia mogą zepsuć cały urlop. Podczas wakacji zdarzają się kradzieże, zniszczenie lub zgubienie bagażu, zniszczenie sprzętu turystycznego czy wreszcie nagłe choroby. Może też zdarzyć się tak, że w ostatniej chwili będziemy zmuszeni odwołać rezerwację hotelu lub bilet lotniczy. Od wszystkich tego typu wypadków chroni nas polisa turystyczna. Za niewielką cenę mamy gwarancję, że ubezpieczyciel zwróci nam koszty pomocy lekarskiej


Jak się ubezpieczać

 

Do wyboru mamy kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych. Polisę możemy kupić u pośrednika, jak również przez telefon i Internet. Sama transakcja zajmie nam kilka minut, ale pamiętajmy, że najpierw trzeba przeczytać dokładnie umowę. Ważne jest to przede wszystkim wtedy, gdy wybieramy się do kraju spoza Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania możemy zadać konsultantowi towarzystwa. Dostępne na rynku ubezpieczenia możemy podzielić na indywidualne lub grupowe. To pierwsze powinniśmy wybrać, gdy podróżujemy samodzielnie. Za pomocą tych drugich ubezpieczymy nie tylko siebie, ale także rodzinę, z którą wybieramy się na wakacje. Składkę płaci się przeważnie jednorazowo.

 

W trakcie umowy

 

Pamiętajmy, że w przypadku zgłaszania szkody będziemy musieli podać numer polisy. Warto mieć więc ten numer zawsze zanotowany. Wiele zakładów wysyła za pomocą SMS na nasz telefon komórkowy potwierdzenie zawarcia polisy wraz z jej numerem. Wystarczy po prostu nie kasować tej wiadomości. Zanotujmy także numer na infolinię ubezpieczyciela. Mamy wtedy pewność, że wszelką pomoc uzyskamy od ręki.

 

Gdy dojdzie do zdarzenia

 

Szkodę możemy bez żadnego problemu zgłosić telefonicznie. Pamiętajmy, że duża część zakładów ubezpieczeń działających w Polsce to część dużych europejskich organizacji. Dlatego możemy mieć pewność, że pomoc otrzymamy niezależnie od tego, czy podróżujemy po kraju czy też jesteśmy zagranicą. Pamiętajmy także, by już przed wyjazdem dowiedzieć się, jaką procedurę zgłaszania szkody stosuje nasz ubezpieczyciel i jakich dokumentów będzie od nas wymagał.

 

 

Motor insurance can be divided into voluntary and mandatory. The duty of every holder of a vehicle is to include Civil Liability insurance (MTPL).  Such insurance insures the driver of the vehicle against personal injury to other parties.  The civil liability insurance on one hand guarantees us that we do not have to pay for the injury from our own pocket, and on the other hand the casualty is certain to receive the money.

Template of joint statement regarding traffic incident

Insurance Europe Guidelines on information for motor insurance claims history declarations for cross-border use

Please note that we are not obliged to call the police to all traffic
collisions. If there is no doubt who caused the accident, it is enough to write a joint statement about the accident.

Civil Liability insurance protects both: the victim of the accident and its perpetrator. Please note that civil liability insurance will not protect us against the theft of our car. The civil liability insurance (MTPL) does not cover the expenses of our car’s repair when we caused the accident. Insurance protection in such cases will be provided by auto casco (AC) insurance. Currently in Poland, 1 / 4 of all drivers own such insurance.

 

 

Auto casco (AC) insurance covers effects of events such as theft or accident. Having this type of policy, we are certain to receive compensation for acts of vandalism – scratched paint, broken windows. Insurance also protects us against the elements, especially hail, strong wind and heavy rain.

The insurance covers not only cars and housing, but also means of payment – such as credit cards. Financial insurance applies in case of  a lost or stolen card. These products also apply in granting of all types of loans – from mortgage to the consumer credit. Where the insured is unable to repay the loan – for example, because of permanent incapacity to work – instalments are repaid with money from the insurance.

 

 

Po co ubezpieczenie

 

Ukradziono nam dokumenty lub karty płatnicze – taka sytuacja może zdarzyć się każdemu. Każdemu może się także przytrafić nieszczęśliwy wypadek, przez który straci zdolność do pracy. Jak wtedy spłacać kredyt, który niedawno zaciągnęliśmy? Temu właśnie służą polisy chroniące nasze finanse. Na rynku znajdziemy znajdziemy zarówno produkty chroniące nas przed kradzieżą karty kredytowej, jak i polisy zabezpieczające nasz kredyt przed skutkami bezrobocia czy też utraty zdolności do pracy.

 

Jak się ubezpieczać

 

Ubezpieczenie karty kredytowej banki proponują nam natychmiast po podpisaniu umowy o korzystanie z tej karty. Składka za ubezpieczenie jest najczęściej bardzo niska. Należy dokładnie przeczytać warunki umowy, aby przekonać się, czy zakres ochrony na karcie nam odpowiada. W przypadku ubezpieczenia kredytu (także tego na karcie), należy dokładnie zapoznać się z tzw. wyłączeniami, czyli np. powodami utraty pracy, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.


W trakcie umowy

 

Składka za ubezpieczenie karty płatniczej albo kredytu najczęściej pobierana jest bezpośrednio z naszego rachunku bankowego. Ma to tę zaletę, że nie musimy na bieżąco pamiętać o opłacaniu składek. Do kart dokładane są prócz ubezpieczenia samej karty, także produkty NNW czy też ubezpieczenie turystyczne. Zapoznajmy się więc z umową, bo być może nie będzie potrzeby wykupywania dodatkowego ubezpieczenia turystycznego na wakacje.


Gdy dojdzie do zdarzenia

 

W przypadku utraty karty kredytowej w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić bank. Bank zastrzeże kartę i w ten sposób szkoda nie będzie się powiększać. Najczęściej nie musimy także powiadamiać ubezpieczyciela – wszystko odbywa się na linii bank-ubezpieczyciel. Podobnie jest zazwyczaj w przypadku polis dotyczących kredytów. Po zawiadomieniu banku, nasz kredyt powinien „spłacać się sam” przy użyciu ubezpieczenia. W zależności od umowy jaką podpisaliśmy, z polisy pokrytych zostanie kilka, kilkanaście rat, bądź nawet cały kredyt.

 

 

Insurance is a service that protects not only the person who pays premiums. Life policies are also responsible for ensuring the safety of our family. While deciding about life insurance and endowment you are sure that in case of any accident, loss of working capacity or even death – your family will not remain destitute. When choosing life insurance policies, we should carefully trace different offers of different insurance companies. The market includes classic protective policies ensuring the compensation to your family (in case of death of the insured) or providing you the same (for example when you cross the age of 60). You will also find insurance for investment purposes, where greater emphasis is placed on the role of savings policy. The product you choose depends on your stage of life – if you have your own family, if you have children, if you have a mortgage, etc.

 

 

 

We associate non-life insurance with the home and vehicle insurance. This of course does not mean that they are the only commercially available products. Insurers’ offer is today so rich that you can easily buy the insurance policy that protects for example your laptop, the contents of its hard drive, camera, bicycle, or … ladies’ handbag with its contents. TPL in private life is getting increasingly popular in Poland. This product means for us one thing: if because of our unintended actions another person suffers damage, our policy compensates it. It is also worth adding that popular home or vehicle insurance is not always one and the same product. It is worth considering whether, while insuring the car, we need a full Collision Insurance, or whether we need such protection only from theft and vandalism. Buying home insurance think whether you want to insure only a certain number of risks (theft, flooding, fire) or whether you want to choose “all risks” product.