Karta zagrożeń w gospodarstwie rolnym (materiał do wykorzystania na lekcji 1 i 6)