Prezentacje z V Kongresu PIU już dostępne

12 maja 2017
/
Aktualności

9-10 maja 2017 odbył się V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce, gromadzące corocznie w Sopocie przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, nadzoru finansowego i zakładów ubezpieczeń. Tegoroczny kongres odwiedziła rekordowa liczba gości – niemal 280 osób. Tegoroczny kongres […]

Członkowie Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2020 wybrani

/
Aktualności

Walne Zgromadzenie PIU 10 maja 2017 r. wybrało członków Komisji Rewizyjnej Izby na lata 2017-2020. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Dzikiewicz Sławomir Łopalewski Jarosław Matusiewicz Piotr Narloch Roman Pałac Jarosław Parkot Aneta Podyma Paweł Surówka Piotr M. Śliwicki Adam […]

Przyznano odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

/
Aktualności

Walne Zgromadzenie PIU przyznało 10 maja 2017 r. odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jest to odznaka branżowa, która przyznawana jest osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym […]

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 36,6 mld zł

17 marca 2017
/
AktualnościAnalizy

W 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 36,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w 2016 r. 64,9 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę […]

Ponad 1,7 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

22 lutego 2017
/
AktualnościAnalizy

Po trzech kwartałach 2016 roku, liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zwiększyła się rok do roku o 28 proc. i osiągnęła liczbę 1,76 mln. Składka przypisana brutto wyniosła 399,1 mln zł – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Najczęściej posiadanymi […]

Wyjazd zimowy? Pamiętaj o ubezpieczeniu!

19 stycznia 2017
/
Aktualności
Podczas ferii zimowych wiele osób planuje wyjazdy na narty. Są to wyjazdy nie tylko w polskie Tatry, ale również  za granicę, m.in. na Słowację, do Czech, Austrii, Włoch, Szwajcarii czy Francji. Zanim jednak wybierzemy się do innego kraju, warto zadbać [...]

Wręczono odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

/
Aktualności

17 stycznia 2017 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. PIU od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. […]

Porozumienia ubezpieczycieli z Prezesem UOKiK

21 grudnia 2016
/
Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisał porozumienia z 16 zakładami ubezpieczeń na życie. Dzięki porozumieniom, klientom obniżone zostaną opłaty likwidacyjne, pobierane przy ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk). –Porozumienie powstało z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń, natomiast trzeba podkreślić, że […]

List do Premier Beaty Szydło w sprawie ubezpieczeń OC

28 listopada 2016
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń przekazała Pani Beacie Szydło, Prezes Rady Ministrów, pismo w którym podkreśla, że misją ubezpieczycieli jest przede wszystkim niesienie pomocy i zabezpieczenia finansowego osobom poszkodowanym. PIU jest do dyspozycji władz we wszelkich kwestiach, dotyczących OC posiadaczy pojazdów. Deklarujemy […]

Wyjaśnienia interpretacyjne do raportu komunikacyjnego PIU

24 listopada 2016
/
Aktualności

Pan Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alter Ego, zamieścił na Facebooku wpis, interpretujący dane z raportu PIU, dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych. Pragniemy odnieść się do tego wpisu, jako że w interpretacji polskich statystyk ubezpieczeniowych dość łatwo o wątpliwości. Pan Prezes zaznaczył w […]