Pismo Polskiej Izby Ubezpieczeń, skierowane do Rzecznika Finansowego