25
11.19
Rozporządzenie PRIIPs – krok w dobrą stronę czy konieczne zmiany?
Rozporządzenie PRIIPs miało ułatwić zrozumienie charakterystyki produktu, w tym potencjalnych korzyści, opłat i ryzyka....
autor: Piotr Wrzesiński
PRIIPs Przedstawicielstwo PIU w Brukseli
Czytaj więcej >