27
06.18
AML – nowe obowiązki dla zakładów ubezpieczeń
12 kwietnia 2018 r. opublikowano ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przygotowaną...
autor: Agnieszka Durska
AML
Czytaj więcej >