22
01.21
Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy – przyznane odznaczenia „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”

Ze strony, blogów i wydarzeń PIU

Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń

Najnowszy kwartalnik "Wiadomości Ubezpieczeniowe" już dostępny

Zapraszamy do lektury najnowszego kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 4/2020.

Na blogu ekspertów PIU:

Dlaczego ORSA powinna pozostać własną oceną ryzyka i wypłacalności?

5 stycznia br. PIU przekazała odpowiedź dotyczącą opinii w sprawie nadzorowania stosowania przez zakłady w ramach ORSA scenariuszy dotyczących ryzyka zmian klimatu (ang. Consultation on the draft Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA). ORSA powinna pozostać własną oceną ryzyka i wypłacalności. Oczekiwania EIOPA są trudne do zrealizowania. Ponadto generują możliwość błędnej interpretacji wyników. Poniżej podsumowujemy nasze stanowisko w publicznych konsultacjach.

Stanowisko PIU – dlaczego ORSA powinna pozostać własną oceną ryzyka i wypłacalności?

Na blogu poradnikowym nawypadekgdy.pl:

Gdy robi się ślisko, czyli odszkodowanie za złamanie

Wreszcie doczekaliśmy się śniegu, bestia ze wschodu dotarła do Polski. A wraz z bestią na chodnikach pojawił się śnieg, błoto pośniegowe i lód. Na pewno łatwiej o wypadek, poślizgnięcie, zwichnięcie nogi lub złamanie ręki. Co jeśli zdarzy się to na oblodzonym chodniku? Jak dostać odszkodowanie za złamanie ręki lub nogi? Jaka polisa przyda się na pewno? 

 

KUKE z najlepszym wynikiem w historii

131,5 mln zł wyniosła wartość składki przypisanej brutto zebranej przez KUKE w 2020 r. z ubezpieczeń należności. To najlepszy wynik w historii spółki w tym segmencie po wzroście o 30,5 proc. w ujęciu rocznym. Jeśli wziąć pod uwagę jedynie działalność komercyjną KUKE, nie uwzględniającą ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, to składka przypisana brutto po raz pierwszy sięgnęła poziomu 100 mln zł, co w porównaniu z 2019 r. stanowi wzrost o 33 proc.

Janusz Władyczak, prezes KUKE, komentuje: „Wyniki KUKE pokazują, że działaliśmy skutecznie na rzecz naszych klientów, notując wyższą dynamikę przychodów niż w 2019 r. Przedsiębiorcy docenili nasze podejście i to, że jako nieliczni znajdowaliśmy dla nich możliwości ekspansji, szybko odpowiadając na pojawiające się wyzwania. Wprowadzaliśmy nowe rozwiązania, gdy rynek był niepewny co do rozwoju sytuacji. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością naszego biznesu”. KUKE podkreśla, że według najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego, ubezpieczyciel jest jedną z najbardziej dynamicznych firm pod względem przyrostu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Po trzech kwartałach 2020 r. KUKE notowało wzrost o 18 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy rynek przeżywał stagnację.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Od 1991 r. oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Colonnade: nowość w zakresie ubezpieczenia środowiskowego

Renoma firmy ma ogromne znaczenie dla jej rozwoju – wskazuje Colonnade. Nawet najmniejszy błąd może zawieść zaufanie i zniszczyć pozytywny obraz firmy. Mając to na uwadze, Colonnade do zakresu ubezpieczenia środowiskowego wprowadziło klauzulę kosztów zarządzania kryzysowego. Oferta ubezpieczenia umożliwia teraz ochronę również w zakresie wsparcia wizerunkowego związanego z niekorzystnym rozgłosem, do którego mogłoby dojść ze względu na naturę szkód, których to ubezpieczenie dotyczy. Ubezpieczony, który doświadczył zdarzenia, mogącego dodatkowo rodzić ryzyko wizerunkowe, może liczyć na wsparcie specjalistycznej firmy.

Łukasz Jastrzębski, manager ds. underwritingu ubezpieczeń środowiskowych w Colonnade, komentuje: „Nierzadko zdarzenia związane ze skażeniem środowiska nabierają cech właściwych sytuacji kryzysowej. Są to incydenty ze swej natury bardzo unikalne. Zarządzający znajdują się pod wielką presją i muszą podejmować dziesiątki decyzji w krótkim czasie. Od ich trafności zależy, czy firma przetrwa, czy nie. Dlatego bezpośrednie wsparcie stojącego obok doświadczonego specjalisty może stać się warunkiem do dalszego, sprawnego działania przedsiębiorstwa”.

Colonnade jest częścią  Fairfaxa. Oferuje produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, w tym ubezpieczenia majątkowe, techniczne, komunikacyjne, turystyczne i NNW.

Polacy chcą czuć się bezpieczni finansowo

Ponad połowa Polaków deklaruje, że jedną z najistotniejszych wartości w życiu jest dla nich bezpieczeństwo finansowe – wynika z badania przeprowadzonego przez Ergo Hestię i ARC Rynek i Opinia. Sylwester Poniewierski, ekspert ds. ubezpieczeń na życie w Ergo Hestii, mówi: „Pandemia uświadomiła nam, że posiadanie rodziny, pracy czy dobrego zdrowia nie jest tak oczywiste, jak nam się wydawało. Powoduje to, że bardziej te wartości doceniamy i staramy się chronić to, co mamy. Zwrot w kierunku odpowiedzialności i myślenia przyszłościowego jest wyraźny, co ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji finansowych, w tym również tych dotyczących ubezpieczeń na życie”.

Poczucie bezpieczeństwa to dla Polaków posiadanie rodziny i bliskich, brak problemów zdrowotnych oraz zgromadzone oszczędności i zatrudnienie. 49 proc. Polaków uważa, że w związku z pandemią ich sytuacja finansowa zmieniła się. Sylwester Poniewierski podkreśla, że zmusza to Polaków do dużo ostrożniejszego podejścia do finansów osobistych i rozważań. W porównaniu do okresu przed pandemią, 60% osób częściej myśli o przyszłości i stara się ją zabezpieczyć. Niektórzy decydują się na ubezpieczenie na życie. Zdaniem Sylwestra Poniewierskiego, zakup ubezpieczenia nabrał obecnie podwójnego znaczenia – zabezpiecza w razie wypadku oraz daje poczucie podejmowania decyzji dotyczącej przyszłości.

Grupa Ergo należy do Munich Re. Obecna na naszym rynku zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie.

System certyfikacji zabezpieczeń przeciwpożarowych PZU Lab

PZU Lab opracowało system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych. Służy on ocenie poziomu bezpieczeństwa i sprawności urządzeń kluczowych, zabezpieczających przed sytuacjami awaryjnymi. Łączy wieloletnie doświadczenie inżynierów z najnowszymi badaniami i rozwiązaniami technologicznymi. PZU Lab podkreśla, że pomaga w ten sposób obniżyć szkodowość firm i ograniczyć straty finansowe związane z pożarami.

Spełnienie kryteriów przez producentów i użytkowników instalacji będzie potwierdzone certyfikatem PZU Lab Approved. Logo będzie widoczne na czujkach, drzwiach przeciwpożarowych, gaśnicach i innych elementach systemów przeciwpożarowych. Certyfikatem objęta zostaje także cała instalacja z pełnym cyklem życia, tzn. produkcją, dystrybucją, projektem, montażem oraz konserwacją. Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU Lab, podkreśla, że rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby polskiego rynku, który boryka się z problemem skuteczności sprzętu przeciwpożarowego. Pierwszą firmą, która otrzymała certyfikat, jest Mercor – spółka działająca w produkcji biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tomasz Huś, prezes PZU Lab, dodaje: „Jestem pewien, że dzięki całościowemu podejściu naszych inżynierów do zagadnień ryzyka przeciwpożarowego, w krótkim czasie znak PZU Lab Approved będzie utożsamiany z jakością i niezawodnością, która w przypadku bezpieczeństwa jest fundamentalna”.

PZU jest największą firmą ubezpieczeniową w Polsce, jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Generali rozpoczyna współpracę z FCA Bank i Leasys

Generali rozpoczyna współpracę ze spółkami finansowymi grupy FCA w Polsce: FCA Bank oraz Leasys. W związku z tym oferta Generali będzie dostępna dla klientów zainteresowanych kredytem bądź leasingiem samochodów w salonach sieci dealerskiej FCA Poland. Nowe produkty ubezpieczeniowe, jak wskazuje Generali, poszerzą szeroki wachlarz usług oferowanych przez FCA Bank i Leasys w Polsce. Współpraca z Generali w Polsce jest kontynuacją rozwoju zintegrowanej oferty na rynkach europejskich.

Sławomir Przybułek, dyrektor Departamentu Sprzedaży Dealerskiej w Generali, mówi: „Cieszę się, że dzięki tej współpracy będziemy mogli zapewniać klientom FCA odpowiedniej jakości ochronę ubezpieczeniową tam, gdzie jej potrzebują – w momencie zakupu auta”. Współpraca Generali z ze spółkami grupy FCA to część szerszego partnerstwa, realizowanego w całym regionie CEE.

Grupa Generali jest jednym z wiodących ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce działa za pośrednictwem czterech spółek.

Rolnicy cenią rodzinę, zdrowie i bezpieczeństwo

Niemal 50 proc. badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Wienera. Jednak, mimo tej deklaracji, wielu rolników nie przeprowadza podstawowych badań profilaktycznych.

Z badania wynika również, że rośnie świadomość bezpieczeństwa we współczesnym rolnictwie. Beata Raszkiewicz z Wienera, podkreśla, że dla rolników bezpieczeństwo jest ważnym punktem codziennej organizacji pracy. Respondenci deklarują, że do najczęściej stosowanych środków zabezpieczenia gospodarstwa należy oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej – stwierdziło tak 82 proc. ankietowanych, a także stosowanie środków ochrony indywidualnej (82 proc.), utrzymywanie ładu i porządku na podwórzu oraz odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony roślin, paliw, oleju czy smaru – po 81,6 proc.

Wiener w Polsce oferuje produkty ubezpieczeniowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Wiener należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group.

Europ Assistance podsumowuje 2020 rok

Pomimo wielu wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć w 2020 r., Europ Assistance realizowało obsługę klientów bez żadnych zakłóceń – wskazuje Ryszard Grzelak, prezes Europ Assistance. Asystor wprowadzał też kolejne rozwiązania cyfrowe i produkty związane z ochroną w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ryszard Grzelak dodaje: „Niesienie natychmiastowej pomocy i bezpieczeństwo jest naszym priorytetem oraz istotą naszej działalności. Dlatego tak ważne było dla nas, aby szczególnie w trudnych okolicznościach zapewnić płynność działania i niezakłócony dostęp do naszych usług i świadczeń”.

61 proc. spraw, które trafiły do Centrum Pomocy Europ Assistance w 2020 r., stanowiły usługi assistance samochodowego. Wśród najczęstszych świadczeń znalazło się holowanie, naprawa pojazdu na miejscu i wynajem samochodu zastępczego. Jeśli chodzi o assistance medyczny, to z dnia na dzień okazało się, że wideo-, czy telekonsultacja lekarska to aktualnie najbardziej powszechna i często jedyna możliwość uzyskania pomocy medycznej przy zachorowaniach. W całym 2020 r. realizacja pomocy medycznej w kraju, w formie tele/wideokonsulatcji wyniosła średnio 64 proc. W zakresie assistance podróżnego w ubiegłym roku asystor zrealizował o 30 proc. spraw mniej niż w 2019 r. W 2020 r. firma pomagała także w sprawach z zakresu assistance domowego (17 proc. wszystkich spraw).

Europ Assistance jest częścią międzynarodowej grupy, w Polsce obecne od 1996 r. Jego działalność obejmuje pomoc assistance w czterech dziedzinach: podróż, zdrowie, samochód oraz dom i rodzina.

Warta poleca swoje ubezpieczenie na życie

Pojawienie się koronawirusa w Polsce skłoniło wielu do podjęcia decyzji o lepszym przygotowaniu finansowym na nieoczekiwane sytuacje – wskazuje Warta. W Polsce blisko połowa (46%) respondentów przyznaje, że w ciągu ostatniego półrocza rozważała lub zdecydowała się na zakup polisy na życie i zdrowie.

Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty, mówi: „2020 rok udowodnił nam wszystkim, że nawet najlepiej ułożone plany mogą zostać pokrzyżowane. Zaś pandemia obudziła w nas silny niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo finansów. Jak pokazują badania, ale także rozmowy z naszymi klientami, postanowienia noworoczne na 2021 dotyczą głównie trzech obszarów: zdrowia, rozwoju osobistego i pieniędzy. Każdy z nich znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w polisie na życie.” W czasie pandemii wzrosło znaczenie ubezpieczenia jako benefitu pracowniczego. Obecnie 46% pracodawców oferuje grupowe ubezpieczenia na życie. Mimo to, jak wskazuje Warta, warto wybrać również indywidualną ochronę. Ubezpieczyciel poleca swój produkt „Warta dla Ciebie i Rodziny”. Klienci w 3 krokach mogą dopasować ubezpieczenie do własnego stylu życia i obecnej sytuacji. Polisa obejmie ochroną całą rodzinę.

Warta jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

TUZ wprowadza możliwość zdalnego zakupu OC agenta

TUZ Ubezpieczenia wprowadza możliwość w pełni zdalnego zakupu OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Ubezpieczenie można kupić wypełniając kalkulator na stronie ubezpieczyciela lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 534 56 01. TUZ zapewnia, że zakup OC agenta trwa 180 sekund. Produkt skierowany jest do:

  • agentów ubezpieczeniowych wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, podlegających obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
  • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, obowiązanych do zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy. Zgodnie z rozporządzeniem, minimalna suma gwarancyjna wynosi 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

TUZ TUW działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Do klientów dociera za pośrednictwem 15 oddziałów i przedstawicielstw zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Produkty

  • Szybka terapia dziecka za granicą z ubezpieczeniem PZU

„Leczenie dziecka za granicą” to jedno z pięciu nowych ubezpieczeń PZU Życie. Zapewnia ochronę w najcięższych przypadkach losowych – gdy dziecko zachoruje na nowotwór złośliwy, będzie wymagało operacji kardiochirurgicznej lub neurochirurgicznej czy przeszczepu narządu. W ramach polisy ubezpieczyciel organizuje leczenie w zagranicznej placówce i pokrywa jego koszty do 2 mln euro. Jak informuje PZU, w ciągu 3 dni od kontaktu z Centrum Obsługi Klienta rodzice otrzymują propozycję wyboru trzech szpitali za granicą specjalizujących się w leczeniu danej choroby. Z podanych rekomendacji wybierają szpital, w którym chcą rozpocząć terapię dziecka. W ramach ubezpieczenia dostępne są kliniki na całym świecie, m.in. w Bostonie, Wiedniu, Monachium czy Paryżu. Istnieje także możliwość próby organizacji leczenia w szpitalu wskazanym przez samych opiekunów dziecka. Z polisy pokrywany jest także koszt zakwaterowania i wyżywienia dziecka oraz pobyt dwóch osób towarzyszących. Dodatkowo, za każdą noc pobytu w zagranicznej placówce wypłacane jest 100 euro, dzięki czemu rodzice lub opiekunowie mają środki na swoje bieżące wydatki. Po powrocie do Polski otrzymują również zwrot wydatków poniesionych na zakup leków zaleconych przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą i przepisanych na receptę przez lekarza w Polsce (do 50 tys. euro).

  • Europa rozszerza zakres „Kosztów Rezygnacji”

Europa rozszerza zakres ubezpieczenia „Koszty Rezygnacji” o ochronę na wypadek rezygnacji lub przerwania podróży z powodu zachorowania na Covid-19. Produkt Europy chroni na wypadek finansowych skutków rezygnacji z wyjazdu lub przerwania podróży na skutek np. poważnej choroby, wypadku, utraty pracy czy śmierci osoby bliskiej. Do tej listy Europa dodała zachorowanie na Covid-19. Ochrona działa w przypadku stwierdzenia zakażania koronawirusem u samych podróżujących lub hospitalizacji w powodu Covid-19 osób im bliskich, niebędących uczestnikami wyjazdu. Ubezpieczeni mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów niewykorzystanej imprezy turystycznej, noclegów czy biletów. Ochrona na wypadek zachorowania na Covid-19 jest zawarta w standardzie wyższego wariantu ubezpieczenia „Koszty Rezygnacji 100 proc. Max”. Klienci, którzy wybierają niższy wariant polisy, mogą go rozszerzyć o ochronę przed koronawirusem po opłaceniu dodatkowej składki.

Unum dba o swoich pracowników

Unum wprowadza nowe świadczenie pracownicze – płatny urlop opiekuńczy. Z początkiem nowego roku ubezpieczyciel zapewni 5 dni płatnego urlopu pracownikom w amerykańskim oddziale, którzy potrzebują czasu wolnego na opiekę nad małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem z powodu poważnego stanu zdrowia.

Rob Hecker, wiceprezes Global Total Rewards, mówi: „Płatny urlop opiekuńczy daje pracownikom czas na skupienie się na opiece nad tymi, których kochają, kiedy tego najbardziej potrzebuj. Jest to ważny element wspierania dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i finansowego naszych pracowników i ich rodzin”. Świadczenie z tytułu płatnego urlopu opiekuńczego to jedno z wielu rozwiązań, jakie Unum oferuje swoim pracownikom, by mogli zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym. Ubezpieczyciel zapewnia również m.in. 3 dni płatnego urlopu żałobnego, w przypadku straty bliskiej osoby, 6 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka lub adopcji, jednorazowy zasiłek 25 tys. USD z tytułu pomocy w adopcji dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie, czy program umarzania długów studenckich.

Unum Group jest liderem w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Głównymi firmami są Unum US, Colonial Life, Starmount i Unum UK. Portfolio Unum obejmuje ubezpieczenia na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań. Unum zapewnia także szereg rozwiązań pracowniczych.

Sollers wsparł Sagę w uruchomieniu portalu dla klientów

Brytyjski ubezpieczyciel Saga uruchomił nowy portal cyfrowy, którego celem jest poprawa jakości obsługi klienta. Wprowadzenie nowego rozwiązania wsparł Sollers. Saga specjalizuje się w świadczeniu usług dla osób powyżej 50. roku życia, a doświadczenie użytkownika nowego portalu zostało zaprojektowane pod kątem ich potrzeb. Klienci mogą samodzielnie odnawiać swoje polisy, dokonywać w nich zmian oraz zarządzać dokumentami i ustaleniami finansowymi bez konieczności kontaktowania się z centrum obsługi klienta. Grzegorz Podleśny, partner w Sollersie, mówi: „Pomimo trudnych okoliczności spowodowanych pandemią, naszym zespołom udało się osiągnąć świetne wyniki. Jestem głęboko wdzięczny 20 osobom, którym udało się uruchomić nowy portal w ramach realizowanego zdalnie projektu. Był to znaczący krok w procesie cyfrowej transformacji Sagi. Cieszymy się, że możemy wspierać Sagę na tej drodze”.

Nowy portal oparty jest na technologii Guidewire CustomerEngage i w pierwszej kolejności uruchomiony został do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych. W niedalekiej przyszłości planowane jest włączenie do niego ubezpieczeń mieszkaniowych.

Sollers Consulting to firma doradcza założona przez grupę byłych menedżerów największych firm konsultingowych działających w Polsce. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa biznesowego, jak i rozwiązań informatycznych.

Saga jest dostawcą produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów powyżej 50. roku życia w Wielkiej Brytanii.

Strategiczne partnerstwo Howdena w Australii

Broker Howden zawarł strategiczne partnerstwo z australijską siecią pośredników ubezpieczeniowych Steadfast.

Jak podkreślono, na australijskim rynku brokerskim jest miejsce dla takiego aliansu, łączącego wiedzę i doświadczenie lokalnych specjalistów z międzynarodowym potencjałem grupy Howden. Dariusz Zajączkowski, prezes zarządu Howden Donoria, komentuje: „Strategiczne partnerstwo ze Steadfast to bardzo dobra wiadomość. Grupa rozwija się na kolejnym kontynencie. Dla nas oznacza to możliwość współpracy ze specjalistami w Australii, a dla naszych klientów rozwijających swój biznes poza Europą wsparcie ekspertów doskonale znających ten rynek”.

Howden Broking Group to brokerska część Hyperionu Insurance Group – międzynarodowej grupy pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, założonej w 1994 r.

Allianz strategicznie zwiększa swój zrównoważony rozwój

Allianz informuje, że po raz pierwszy wyznacza sobie konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w swoim portfelu inwestycyjnym, realizując zadeklarowany cel neutralności klimatycznej do roku 2050. Do 2025 r. emisja wybranych klas aktywów w portfelu funduszy ubezpieczonych ma zostać zmniejszona o 25 proc. w porównaniu z 2019 r. Ponadto, wszystkie akcje oraz obligacje korporacyjne będą w przyszłości weryfikowane pod kątem zgodności z celami porozumienia paryskiego. Allianz chce wspierać przejście na gospodarkę przyjazną dla klimatu, dzięki – jak zaznacza – ambitnemu podejściu do zrównoważonego rozwoju. W ciągu najbliższych 5 lat firma ma zredukować emisję gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Oliver Bäte, CEO Allianza, podkreśla: „Miniony rok wyraźnie pokazał, że rynki i kraje muszą nauczyć się radzić sobie z nowymi zagrożeniami, takimi jak pandemie, zmiany klimatyczne i niepokoje społeczne. Najważniejszym zadaniem nadchodzącej dekady jest kształtowanie zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa.”

Allianz to niemiecka grupa świadcząca usługi ubezpieczeniowe i finansowe w 70 krajach Europy i świata. Według rankingu Forbes, Allianz jest największym ubezpieczycielem na świecie biorąc pod uwagę kombinację przychodów, zysku, zarządzanych aktywów i wartości rynkowej.  Na polskim rynku działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz emerytalnym i funduszy inwestycyjnych.

Ubezpieczenia w liczbach

85 mld zł

Tyle aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne po 3. kwartale 2020 r.

Cytat tygodnia

Na polskim rynku agent jest traktowany jak doradca, a klient poszukuje kontaktu osobistego i rekomendacji, nawet przy wyborze prostego OC ppm. Część klientów sprawdza oferty w internecie, ale i tak woli sfinalizować transakcję offline, żeby potwierdzić u agenta słuszność wyboru lub zweryfikować wstępną decyzję.

Roger Hodgkiss, p.o. prezesa zarządu Generali

Słowniczek

Multiagent

agent ubezpieczeniowy oferujący ubezpieczenia więcej niż jednego ubezpieczyciela z danego działu ubezpieczeń (tj. ubezpieczeń na życie oraz innych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych).