23
04.21
Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy – Property and Motor Insurance

Ze strony, blogów i wydarzeń PIU

22 kwietnia braliśmy udział w konferencji "Property insurance – in a connected world"

Rafał Mańkowski, ekspert Izby, mówił o świadomości katastrof naturalnych oraz świadomości ubezpieczeniowej.

20 kwietnia - konferencja"Motor Insurance - A glimpse in the future of motor insurance"

Łukasz Kulisiewicz mówił o zagadnieniach związanych z rozwojem e-mobilności.

Skąd pieniądze na zdrowie - debata

15 kwietnia odbyła się debata Dziennika Gazety Prawnej "Skąd pieniądze na zdrowie – rekomendacje zmian finansowania systemu". W debacie uczestniczył Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, wraz z  Sławomirem Gadomskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Małgorzatą Gałązką-Sobotką, dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Markiem Kowalskim, przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich, Tomaszem Latosem, przewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia, Marią Liburą, z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Jakubem Szulcem, ekspert EY Polska

 

Na blogu poradnikowym nawypadekgdy.pl:

Co robić, gdy zalejesz sąsiadowi mieszkanie? Czy to zawsze twoja wina?

Czy cieknący sufit u sąsiada z dołu ewidentnie wskazuje na winę tego z góry? Nie zawsze! Aby to ustalić, trzeba znaleźć źródło przecieku. Gdy pęknie rura, może się okazać, że odpowiedzialność za to ponosi administrator lub zarządca budynku. To jednak wcale nie jest takie proste! Zalałem sąsiadowi mieszkanie – i co teraz?

Warta automatyzuje procesy obsługi klienta

Warta chce kompleksowo zautomatyzować procesy obsługi klienta. Celem projektu jest wprowadzenie w ciągu 2 lat pełnej automatyzacji likwidacji szkód masowych. Ma w tym pomóc wdrożony w firmie silnik decyzyjny, który będzie spinał rozwiązania technologiczne i aplikacje używane w procesach obsługowych, w tym likwidacji szkód. Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty odpowiedzialny za likwidację szkód i operacje, mówi: „Jak wynika z obserwacji i badań, konsumenci w dobie rozwoju e-commerce oczekują sprawnej i szybkiej obsługi. Przy działalności takiej jak nasza niezbędne jest więc wprowadzenie zawansowanego poziomu automatyzacji, typowego dla liderów rynku e-commerce”.

Zadaniem narzędzia pozwalającego na połączenie dotychczas działających procesów jest przede wszystkim skoordynowanie zautomatyzowanych procesów, w odpowiedzi na oczekiwania klienta, np. po zgłoszeniu szkody. Dzięki temu klient otrzyma informacje, na które czekał czasami kilka dni, w ciągu kilku sekund lub minut. Warta chce łączyć i automatyzować kolejne procesy, aby za ok. 2 lata większość z nich odbywała się bez zaangażowania człowieka.

Warta jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Prezes Ergo Hestii otrzymał tytuł Lidera 30-lecia polskich ubezpieczeń

Piotr M. Śliwicki, prezes Ergo Hestii, został Liderem 30-lecia polskich ubezpieczeń. Tytuł nadano podczas Insurance Forum, jednego z najważniejszych branżowych wydarzeń w kraju.

Jak podkreślają organizatorzy Insurance Forum, tytuł został nadany prezesowi Ergo Hestii za „bycie jedną z najważniejszych postaci polskiego sektora ubezpieczeń”. „Piotr Śliwicki stworzył i od początku zarządza jednym z czołowych Towarzystw Ubezpieczeń w Polsce. Swoimi działaniami istotnie wpływa na kształt sektora finansowego oraz wyznacza kierunki rozwoju polskich ubezpieczeń” – wskazano.

Piotr M. Śliwicki jest Prezesem Ergo Hestii od początku 30-letniej działalności firmy. Ergo Hestia jest najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy Ergo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie wręczył Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum.

Grupę Ergo Hestia tworzą spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia i STU na Życie Ergo Hestia. Spółki oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Grupa jest pionierem innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń.

TU Zdrowie wprowadza e-Deklaracje

Nowa funkcjonalność upraszcza proces przystąpienia do ubezpieczenia, przenosząc go na platformę elektroniczną. Ubezpieczyciel zapewnia, że zredukuje to do minimum uciążliwości wynikające z obiegu papierowych umów i zgód, a mechanizm pozwala działom personalnym na sprawne i szybkie zarządzanie polisami pracowników nawet w odległych lokalizacjach.

Z chwilą uruchomienia funkcjonalności dział personalny wprowadza do systemu listę pracowników uprawnionych do świadczeń i właściwego wariantu lub wariantów ubezpieczenia. Następnie wystarczy przekierować pracownika do jego konta w Panelu Ubezpieczonego. Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie, tłumaczy: „Z poziomu konta w Panelu Ubezpieczonego można wybrać zakres interesującego nas ubezpieczenia i dopasować jego warianty do własnych potrzeb, a także rozszerzyć ubezpieczenie o członków rodziny czy partnerów. Co ważne, przy dodaniu kolejnych osób nie trzeba przekazywać kopii żadnych dokumentów. Wystarczy wygenerować oświadczenie potwierdzające wolę przystąpienia do ubezpieczenia oraz zaakceptować wysokość składki, która będzie potrącana z pensji”.

Zdrowie (d. Medica) działa na rynku od 2010 r., od sierpnia 2013 r. pod obecną nazwą. Oferuje prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Finansowanie firmy jest w 100 proc. polskie.

Kampania Concordii z udziałem banków spółdzielczych

Concordia kontynuuje kampanię informacyjną dotyczącą połączenia z Generali. Kolejny etap to film promujący obecność produktów Generali i Concordii w placówkach banków spółdzielczych. Dzięki połączeniu będą tam oferowane ubezpieczenia wszystkich marek i spółek Generali. Myśl przewodnia spotu jest spójna z globalną kampanią reklamową grupy Generali – „Zależy nam na Tobie”. Film został opublikowany na kanale YouTube Concordii i będzie promowany na Facebooku oraz na stronach partnerów bankowych.

Rajmund Rusiecki, członek zarządu Concordii, podkreśla, że połączenie sił banków spółdzielczych z historią i nowoczesnością międzynarodowej marki Generali oraz z doświadczeniem zespołu Concordii wzbogaca i poszerza ofertę ubezpieczeniową, a klientom daje ogromne możliwości wyboru. Tomasz Kromolicki, dyrektor Sieci Bancassurance Concordii, wskazuje, że współpraca z bankowością spółdzielczą trwa od ponad 20 lat i jest to ważny partner.

Concordia Ubezpieczenia specjalizuje się w ubezpieczeniach rolnych, ubezpieczeniach ochrony prawnej, systemach ubezpieczeń dla firm oraz bancassurance dla bankowości spółdzielczej.

Grupa MAK chce zaszczepić pracowników przeciw Covid-19

Grupa MAK we współpracy z ogólnopolskim dostawcą usług medycznych pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającymi przeprowadzenie szczepień swoich pracowników i współpracowników przeciw Covid-19. Grupa czeka na stosowne rozporządzenie oraz procedury zgodne z wytycznymi NFZ, aby rozpocząć prace logistyczne i techniczne. Andrzej Wasilewski, prezes MAK Ubezpieczenia, podkreśla: „Jako Grupa MAK, we współpracy z naszym partnerem, jesteśmy w stanie zaszczepić w krótkim czasie ponad 3 tys. naszych pracowników i współpracowników. Szczepienia będą miały charakter dobrowolny, a naszym celem jest jak najszybsze zaszczepienie zdecydowanych osób. Dzięki temu chcemy zwiększyć ich odporność oraz bezpieczeństwo”.

Grupa MAK działa w branży usług ubezpieczeniowych – świadczy usługi brokera i agenta ubezpieczeniowego dla klientów biznesowych.

Unum: 112 mln zł wypłat uposażonym w 2020 r.

Unum w 2020 r. odnotowało zysk netto w wysokości 11,2 mln zł. Przypis składki wzrósł o ok. 12 proc. i wyniósł 329,2 mln zł. Aneta Podyma-Milczarek, prezes Unum, komentuje: „Rok 2020 był rokiem wielu zmian i wzywań. Unum zwinnie dostosowało się do nowych okoliczności, nieustannie stojąc na straży bezpieczeństwa ponad 250 tys. klientów i ich rodzin”. Unum podkreśla, że w 2020 r. wypłaciło uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia 122,8 mln zł, a wartość ta była wyższa rok do roku o 17 proc. Ubezpieczyciel utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wobec klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2020 r. wyniósł 241 proc., natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 966 proc.

Wpływ na stabilną sytuację finansową spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa. Przychody z lokat za rok 2020 wyniosły blisko 32,7 mln zł i utrzymały się na poziomie z roku ubiegłego.

Unum Group jest liderem w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Głównymi firmami są Unum US, Colonial Life, Starmount i Unum UK. Portfolio Unum obejmuje ubezpieczenia na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań. Unum zapewnia także szereg rozwiązań pracowniczych.

Nowa funkcjonalność dla agentów w Warcie

Od 15 kwietnia agenci mogą korzystać z nowej funkcjonalności w systemie sprzedażowym eAgent – poinformował ubezpieczyciel – czyli połączenia systemu bezpośrednio z bazą CEPiK. W praktyce oznacza to przyspieszenie procesu sprzedaży. Warta podkreśla, że to kolejne udogodnienie dedykowane agentom, które przyda się szczególnie, gdy korzystają ze sprzedaży zdalnej i kontaktują się z klientami przez telefon.

Rozpoczynając kalkulację składki, agent musi wpisać w systemie tylko numer rejestracyjny pojazdu i PESEL klienta, a większość danych, niezbędnych do wystawienia polisy, zostanie pobrana z bazy CEPiK. Nie trzeba już uzupełniać informacji, takich jak np.: marka pojazdu, data pierwszej rejestracji czy pojemność silnika. Warta zaznacza, że automatyczne pobieranie danych z CEPiK do systemu eAgent zminimalizuje liczbę błędów, jakie mogą się pojawić przy ich ręcznym wpisywaniu, co tym samym wpłynie pozytywnie na jakość informacji wykorzystanych przy ustaleniu ceny i zawarciu umowy z klientem.

Warta jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Generali Polska wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W najnowszym raporcie Dobrych Praktyk CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostały wyróżnione dwa projekty Generali Polska. Ubezpieczyciel został doceniony za pomoc szpitalom w czasie pandemii Covid-19 oraz za Program dla Noworodków dotkniętych niedotlenieniem okołoporodowym. Obie inicjatywy Generali zostały opublikowane w kategorii Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Justyna Szafraniec, dyrektor ds. PR Generali Polska, podkreśla: „Bardzo się cieszę, że nasze działania na rzecz społeczności zostały zauważone i docenione. Chcemy być dla naszych klientów partnerem na całe życie, dlatego nie tylko staramy się dostarczać im najlepsze produkty, chroniące ich majątek i życie, ale działamy również na rzecz społeczności, w których funkcjonujemy. Zrównoważony rozwój jest jednym z ważnych filarów strategii całej Grupy Generali”.

Grupa Generali jest jednym z wiodących ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce działa za pośrednictwem czterech spółek.

Platforma Insly gotowa na ofertę Uniqi

Ponad tysiąc multiagencji współpracujących dotąd z Axą i Uniqą, a także pozostali użytkownicy platformy Insly, mogą już za jej pośrednictwem oferować nowe ubezpieczenie komunikacyjne Uniqa. Piotr Bartos, dyrektor generalny Insly w Polsce, mówi: „Insly ściśle współpracuje przy integracji z obiema organizacjami i wspiera agentów w tej zmianie, w tym w uzyskiwaniu dostępów do webserwisu Uniqa”.

Insly podkreśla, że ma w planach osiągnięcie pozycji kompleksowego systemu pierwszego wyboru dla pośredników i partnera technologicznego dla zakładów ubezpieczeń. Tym ostatnim Insly pomoże wprowadzać na rynek nowe produkty, nie dość, że bardzo szybko, to przy marginalnych kosztach w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami informatycznymi.

W Polsce z platformą zintegrowanych jest 17 ubezpieczycieli (obecnie 16, po integracji Uniqi i Axy), które odpowiadają za niemal 90 proc. przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i zarejestrowanych jest ponad 12 tys. użytkowników. Połowa codziennie korzysta z systemu do kalkulacji składki. Część wystawia polisy bezpośrednio w Insly, a część w systemach ubezpieczycieli.

Insly to program dla agentów ubezpieczeniowych do obsługi ubezpieczeń.

Produkty:

  • Credit Agricole: ubezpieczenie przy zakupie roweru na raty

Credit Agricole oferuje odświeżoną ofertę kredytu ratalnego na zakup roweru. Klienci, którzy z niej skorzystają, otrzymają bezpłatnie roczne ubezpieczenie na wypadek kradzieży roweru, przygotowane przez Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń. Ofertę darmowego ubezpieczenia przy zakupie roweru na raty przygotowano już po raz trzeci. Od tego roku ubezpieczyć można też rowery elektryczne. Ubezpieczenie obejmuje kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, pod warunkiem, że rower był przymocowany do stojaka rowerowego lub innej stałej konstrukcji zabezpieczeniem rowerowym, oraz rabunek. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. zniszczenia roweru ani kradzieży jego części. Oferta dostępna jest u partnerów handlowych banku, w większości sklepów rowerowych w Polsce.

Generali chce kupić biznes Axy w Malezji

Generali prowadzi wyłączne rozmowy w sprawie zakupu malezyjskich aktywów Axy w ramach transakcji wartej około 300 mln euro – podaje Reuters, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Włoski ubezpieczyciel miał przedyskutować transakcję na spotkaniu zarządu, które odbyło się 14 kwietnia 2021 roku. Generali jest obecne w Malezji od 2015 r., a dzięki transakcji może stać się drugim co do wielkości ubezpieczycielem majątkowym w tym kraju.

Jak przypomina Reuters, w ubiegłym miesiącu Generali przegrało przetarg na zakup polskich aktywów Avivy, które trafiły do Allianza za 2,5 mld euro. Włoski ubezpieczyciel monitoruje również możliwość transakcji na rynku rosyjskim, choć projekt ten jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Głównym celem akwizycji miałby być ubezpieczyciel RESO-Garantia.

Grupa Generali jest jednym z wiodących ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce działa za pośrednictwem czterech spółek.

WTW wprowadza narzędzie do modelowania ryzyka

Climate Diagnostic, narzędzie do modelowania ryzyka wprowadzane przez Willis Towers Watson, wykorzystuje zaawansowane dane i analitykę, aby pokazywać zmiany w zakresie nagłych zagrożeń, jak np. ekstremalne wiatry i powodzie, a także przewlekłych problemów planety, np. wzrost poziomu mórz i rosnące temperatury, zakładając wiele scenariuszy klimatycznych i w różne horyzonty czasowe.

Modelowanie pokazuje, jak te zmiany mogą wpłynąć na konkretne mienie, umożliwiając klientom określenie najlepszego sposobu ograniczenia ryzyka w ich portfelach nieruchomości i kluczowych lokalizacjach na świecie. Climate Diagnostic jest w pełni zintegrowane z główną platformą analityczną WTW, obejmującą narzędzia do oceny i kwantyfikacji ryzyka i umożliwiającą klientom reagowanie na szeroki zakres ryzyk i zwiększenie odporności organizacji. John Merkovsky, globalny dyrektor ds. ryzyka i analityki w WTW, zaznacza, że Climate Diagnostic zapewnia wizualną reprezentację kluczowych lokalizacji, na które zmiany klimatu będą miały wpływ w perspektywie średnio- i długoterminowej. Joanna Suszczyk, ekspert Risk&Analitics w Polsce, dodaje, że zmiany klimatyczne od dawna są w centrum zainteresowania WTW.

Willis Towers Watson to globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, pomagająca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 r.; firma ma 41 tys. pracowników w ponad 140 krajach.

VIG potwierdza wstępne wyniki za 2020 r.

Vienna Insurance Group potwierdza swoje wstępne wyniki za 2020 rok oraz prognozy na 2021 rok. Podkreśla, że dzięki zwiększonemu wolumenowi składek w wysokości 10,43 mld euro, zyskowi przed opodatkowaniem w wysokości 346 mln euro oraz dalszej poprawie combined ratio na poziomie 95 proc., grupa osiągnęła solidne wyniki. Elisabeth Stadler, CEO VIG-u, podkreśla: „Grupie VIG udało się stosunkowo dobrze przejść przez trudny okres pandemii. Pokazaliśmy, że jesteśmy odporni na nieprzewidywalne zdarzenia. Stabilność jest naszym największym atutem, pozwalającym nam przezwyciężyć burzliwe czasy i skutecznie radzić sobie z wszelkimi wyzwaniami lokalnymi”.

VIG oczekuje, że wolumen składek w 2021 r. utrzyma się na poziomie z 2020 r. i wyniesie ok. 10,4 mld euro, a zysk przed opodatkowaniem wyniesie od 450 mln euro do 500 mln euro. Combined ratio ma pozostać na zrównoważonym poziomie około 95 proc.

Vienna Insurance Group jest austriackim koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej. W Polsce działa poprzez 5 spółek: Compensa życiowa i majątkowa, InterRisk, Vienna Life i Wiener.

Eurohold podwyższy swój kapitał

Bułgarski holding finansowy Eurohold, właściciel grupy ubezpieczeniowej Euroins, ogłosił, że podwyższy swój kapitał poprzez emisję nowych akcji na bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (BSE). Pozwoli to firmie pozyskać do 100 mln euro.

Projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Bułgarski holding podaje, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie przejęcia spółek zależnych Grupy CEZ w Bułgarii oraz na inwestycje w rozwój dwóch głównych obszarów działalności grupy – energetyki i ubezpieczeń.

Euroins jest częścią bułgarskiej grupy Eurohold, działającej w Europie Środowo-Wschodniej i na Półwyspie Bałkańskim. Grupa zajmuje się usługami finansowymi spoza sektora bankowego i zarządzaniem aktywami.

Ubezpieczenia w liczbach

14,5 mld zł

Tyle odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych otrzymali Polacy w 2020 r.

Cytat tygodnia

Dzisiejszy portfel zobowiązań ubezpieczyciela odzwierciedla jego przeszłe decyzje produktowe, taryfowe i zarządcze. Przywilejem długiej obecności na rynku ubezpieczeniowym jest posiadanie przepastnych archiwów.

Radosław Kamiński, wiceprezes zarządu, Allianz

Słowniczek

OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej