Renata Orzechowska

Renata Orzechowska

Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ochrony prawnej i ubezpieczeń turystycznych. Aplikantka radcowska i doktorantka w Kolegium Ekonomiczno – Społecznym w Szkole Głównej Handlowej. Od wielu lat związana z rynkiem ubezpieczeń. Zajmowała się oceną ryzyka oraz negocjowaniem warunków umów reasekuracji i ubezpieczeń. Autorka publikacji naukowych, prelegentka seminariów i konferencji organizowanych w Polsce i zagranicą. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego pod patronatem Uniwersytetu Cambridge.