Jan Piątek

Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń w latach 2003-2020, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w rachunkowości i finansach zakładów ubezpieczeń. Prze wiele lat jedyny w Polsce wykładowca uczelni wyższej z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej. Jest współautorem lub opiniodawcą wielu podstawowych aktów prawnych dotyczących rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń.